Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Με τον όρο Green Banking εννοούμε χρηματοδοτικά προγράμματα τραπεζών προς επιχειρήσεις ή ιδιώτες για την ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από επενδύσεις που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν ως σκοπό να συμβάλουν στην δημιουργία προϋποθέσεων ανάκαμψης της οικονομίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σε καινούργιους τομείς προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι τράπεζες δημιούργησαν τα λεγόμενα «πράσινα τραπεζικά προϊόντα», δανειοδοτώντας με ευνοϊκότερους όρους πρωτοβουλίες που εκτιμάται ότι θα τονώσουν την ελληνική οικονομία με νέες φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειες.

Τα νέου τύπου δάνεια αφορούν τους κλάδους της πράσινης επιχειρηματικότητας, όπως:

1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

α) φωτοβολταϊκά συστήματα

β) αιολικά πάρκα

γ) υδροηλεκτρικοί σταθμοί

δ) ηλιοθερμικά συστήματα

ε) τεχνολογίες και εφαρμογές γεωθερμίας και βιομάζας


2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

α) βιοκλιματικά κτίρια

β) οικολογική δόμηση

γ) τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας

δ) εταιρίες ενεργειακών επιθεωρητών και υπηρεσιών.

3. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

α) φωτοβολταϊκά συστήματα

β) αιολικά πάρκα

γ) υδροηλεκτρικοί σταθμοί

δ) ηλιοθερμικά συστήματα

ε) τεχνολογίες και εφαρμογές γεωθερμίας και βιομάζας

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

6. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

7. ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Όλα τα παραπάνω ανοίγουν καινούργιους δρόμους στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις βάσει των νέων προκλήσεων και αναγκών της εποχής μας συνεισφέροντας στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη δημιουργία προϋποθέσεων για  ανάκαμψη της οικονομίας και δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.


ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

 • Οικολογικές Λύσεις –Προϊόντα και Υπηρεσίες:

 • Πράσινο Δάνειο

 • Φωτοβολταϊκό Σπίτι

 • Πρόγραμμα « Εξοικονόμηση κατ’Οίκον »

Μάθετε περισσότερα για τις οικολογικές λύσεις και τις δυνατότητες που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα στην σχετική ιστοσελίδα.

Ειδικές Πιστοδοτήσεις:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Πιστοδοτήσεις για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια ΕΤΕΑΝ- Δράση Ε’. Στηρίζει την επιχειρηματική δράση σε συνεργασία με το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Σκοπός του δανείου είναι η κάλυψη τραπεζικού δανεισμού επενδυτικού σχεδίου που εμπίπτει στην παρούσα δράση ¨ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ.


 2. ALPHA BANK

Πράσινες Λύσεις - Οικολογική επιχείρηση

Η ALPHA δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα με τρόπο που θα σέβεται το περιβάλλον και θα φροντίζει την καλύτερη ενεργειακή απόδοση του σπιτιού με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευαστική δραστηριότητα.

Επιπλέον δίνει έμφαση στον τομέα των οικολογικών μετακινήσεων που σημαίνει μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, χρήση νέων πηγών ενέργειας και φυσικά κινητήρων και τεχνολογία νέας γενιάς. Διαθέτει μάλιστα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την χρήση νέας γενιάς τεχνολογίας.

Με το προϊόν αυτό η ALPHA BANK, παρέχει την δυνατότητα να καλύψετε το κόστος των δαπανών για:

 • Αγορά και εγκατάσταση ενεργειακής αναβάθμισης

 • Σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες

 • Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 10KW στη στέγη της επιχειρήσεώς σας.

Εξοικονόμηση κατ' οίκον:

Πράσινη Μετακίνηση για την αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων με νέα οχήματα οικολογικής τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις “πράσινες λύσεις” της ALPHA BANK μπορείτε να αντλήσετε στη σχετική ιστοσελίδα.


 3. EUROBANK

Οι λύσεις που παρέχονται από την τράπεζα είναι:

 • Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον".

 • Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Φωτοβολταϊκά.

 • Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Περισσότερα για τις δράσεις της τράπεζας και τα εργαλεία που προσφέρει, καθώς και για τους όρους συμμετοχής μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα της.


 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz δημιούργησε το Green Banking Portal, ένα χώρο όπου, με όχημα την πράσινη επιχειρηματικότητα, έρχονται σε επαφή επιχειρήσεις και επενδυτές (http://www.greenbanking.gr/). Πιο συγκεκριμένα, το Portal έχει ως στόχο:

 • Την παρουσίαση καλών πρακτικών που υιοθετούνται από οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος (π.χ. μείωση κατανάλωσης ενέργειας με μόνωση κτιρίου ή με τη χρήση ειδικών λαμπτήρων φωτισμού).

 • Την παρουσίαση πράσινων επιχειρήσεων, δηλαδή επιχειρήσεων που παράγουν/διαθέτουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας.

 • Την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις τεχνολογίες που αναπτύσσουν οργανισμοί/επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.

 • Την ανταλλαγή απόψεων ή τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών, επιχειρήσεων και ιδιωτών μέσω του ειδικά διαμορφωμένου forum.

 • Την περαιτέρω δικτύωση επιχειρήσεων που είτε εντάσσονται στην πράσινη επιχειρηματικότητα μέσω προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν είτε μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα μέσω των πρακτικών που υιοθετούν.

Μέσω του green banking προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες:

Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές Στέγες. Το νέο αυτό προϊόν της τράπεζας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ:

 • Εξοικονόμηση κατ' Οίκον

 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

 • Αγορά ή χτίσιμο πράσινης οικίας

 • Πράσινες αγορές

 • Καλλιέργεια βιολογικών προιόντων


 5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, σας χορηγείται δάνειο για το σύνολο της επένδυσης, το οποίο αποπληρώνεται μόνο του με τα έσοδα που προκύπτουν λόγω της πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα.


 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Η τράπεζα Κύπρου στηρίζει τις επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια με τη νέα σειρά δανειακών προϊόντων Eco Loans.

Τα προϊόντα αυτά απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις σε: Φωτοβολταϊκά σε στέγες έως 10KW.

Φωτοβολταϊκά πάρκα άνω των 20KW. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα και οι όροι περιγράφονται στην ιστοσελίδα της τράπεζας. 

Επίσης προσφέρεται το πράσινο στεγαστικό δάνειο με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας και την υιοθέτηση περισσότερου πρασίνου στην κατοικία σας.


 7. ATTICA BANK

Η ATTICA Bank ενισχύει την πράσινη οικονομία και συμμετέχει με διαφορετικά χρηματοδοτικά προϊόντα-εργαλεία που στόχο έχουν να βοηθήσουν καταναλωτές αλλά και νέους μηχανικούς που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της πράσινης οικονομίας και ειδικότερα στον τομέα των κατασκευών και της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων αλλά και εφαρμογής τεχνολογικών λύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας:

 8. ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Το Emporiki HomeEcoλογικό απευθύνεται σε νοικοκυριά με ισχυρό οικολογικό προσανατολισμό που αναζητούν τρόπους μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας, καθώς και τη λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει στην:

a) Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, αγορά και εγκατάσταση ειδών ή κατασκευών για εξοικονόμηση ενέργειας

b) Λειτουργική αναβάθμιση κτιρίων.

Πληροφορίες


 9. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Αγροτική Τράπεζα σε συνεργασία πλέον με την Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ένα πλήθος προϊόντων που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη. Αναλυτικά προσφέρει: 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop