Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στέλεχος Τουρισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο σωστός σχεδιασμός, η οργάνωση και η διοίκηση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία ενός ξενοδοχείου, ορίζοντας το ρόλο τού κάθε τμήματος και σχεδιάζοντας τις επιμέρους εργασίες και δραστηριότητες. Στις μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αναλαμβάνει την οργάνωση και διοίκηση, προσλαμβάνοντας τους υπεύθυνους των τμημάτων και ορίζοντας τα καθήκοντά τους. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες καλής συμπεριφοράς από τους υπαλλήλους και να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες του ξενοδοχείου. Έτσι, εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία και η αποδοτική εκμετάλλευση του ξενοδοχείου.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε χώρο ευχάριστο και ωραία διακοσμημένο. Το ωράριό του είναι ακανόνιστο και συχνά επιμηκύνεται. Το επάγγελμά του δεν είναι μονότονο, αλλά προσφέρει μία ποικιλία δραστηριοτήτων και δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών. Έχει την ευθύνη για τις δημόσιες σχέσεις και για τη διαφημιστική προβολή του ξενοδοχείου. Απαραίτητο είναι να έχει καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους των επιμέρους τμημάτων του ξενοδοχείου για να επιτυγχάνεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι δραστήριος, οργανωτικός να διαθέτει ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι αυτός που προγραμματίζει, διευθύνει και ελέγχει τις παραγωγικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες. Θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος, φιλικός και ευγενικός με τους πελάτες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στην:
1. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) και στην
2. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει συνολικά εφτά εξάμηνα, δηλαδή έξι εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση και πτυχιακή εργασία.
Τα τμήματα, ανήκουν στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης (πρόσβαση από θεωρητική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων) και για την εισαγωγή, απαιτείται επιπλέον η εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα Γλώσσας: Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική η Ιταλική.
Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση ικανών και κατάλληλων στελεχών για ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και λοιπές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον Τουριστικό τομέα.
Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών.
Α) Τον Θεωρητικό, που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε εκπαιδευτικού έτους και λήγει τον μήνα Ιούνιο του επομένου έτους.
Β) Τον Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει τον μήνα Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές τοποθετούνται με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ. για πρακτική άσκηση σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται "Πτυχιούχος", διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Ειδικότερα ο πτυχιούχος της ΑΣΤΕΡ και Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΑΤΕΙ, Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα :
Οι πτυχιούχοι της ΑΣΤΕΡ και Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στη παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες και ταξιδιωτικά γραφεία.
Α. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους, ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:
1. Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
2. Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.
3. Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
4. Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
5. Τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE)
6. Εποπτεία ορόφων.
7. Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
8. Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
9. Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π), μπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α'.
10. Κατάρτιση προϋπολογισμών εσόδων - εξόδων.
11. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακές - επισιτιστικά κ.λ.π τμήματα επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.
13. Παροχή τουριστικών πληροφοριών.
14. Έκδοση εισιτηρίων.
15. Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.
16. Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδιού.
17. Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
18. Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TOUR LEADERS).
19. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 2.12,2.13,2.14,2.15 και 2.17 του παρόντος άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κ.λ.π τμήματα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών, τραπεζών κ.λ.π
20. Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
21. Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ και άλλες διοικητικές και επισιτιστικές Διευθύνσεις του.
22. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση - επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.
Β. Οι παραπάνω πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με την ειδικότητα τους.
Γ. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Δ. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητας τους.
Ε. Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
ΣΤ. Οι πτυχιούχοι του τμήματος προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, σε θέσεις απόφοιτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ζ. Επίσης ως απόφοιτος της ΑΣΤΕΡ και Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν, μπορεί να εγγραφεί μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σε αρκετά τμήματα των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Αθηνών, Πειραιώς, Μακεδονίας, Πάντειου, Κρήτης, όπως για παράδειγμα στο τμήμα Πληροφορικής Παν. Πειραιώς, τμήμα Οικονομικής Επιστήμης σε όλα τα ως άνω Πανεπιστήμια, τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου κ.ά., για συνέχιση των σπουδών του.
Η. Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΡ, μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα (ΕΑΠ) ή στο Εξωτερικό με υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ή τον ΟΤΕΚ. Συγκεκριμένα ο ΟΤΕΚ, παρείχε για το έτος 2005-6, 30 υποτροφίες σε ανάλογους απόφοιτους των Σχολών.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, σε ξενοδοχεία, επιβατικά πλοία, κέντρα ψυχαγωγίας, οργανισμούς και υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό, καζίνα, στον ΕΟΤ αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι προοπτικές τού επαγγέλματος είναι θετικές, γιατί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός θεωρείται από τις βασικότερες πηγές εισοδήματος, η διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι η ειδικότητα που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες εργασίας, εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε θέσεις που προσφέρουν υψηλό μισθό και bonus παραγωγικότητας.