Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιστορικός Τέχνης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη διαφόρων μορφών τέχνης, η διερεύνηση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της τέχνης και η εξέταση της πορείας των κυριότερων δημιουργών κατά τη διάρκεια των χρόνων. Ειδικότερα, ασχολείται με την ορολογία, τους ρυθμούς της αρχιτεκτονικής, τα υλικά δομής, τα εργαλεία καθώς και το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός οικοδομικού έργου, δίνοντας έμφαση στα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Επίσης, παρακολουθεί την εξέλιξη της μορφής των έργων της ολόγλυφης πλαστικής, μελετά γλυπτά και επιτύμβιες στήλες, εξετάζει την τεχνική κατασκευής τους και αναδεικνύει τη σημασία τους ως μνημείων και ως έργων τέχνης για την ανασύνθεση και την ερμηνεία του παρελθόντος. Επιχειρεί, ακόμη, την προσέγγιση της ζωγραφικής μέσα από τα λιγοστά πρωτότυπα έργα, τις αγγειογραφικές παραστάσεις και τις φιλολογικές μαρτυρίες, με στόχο την ανίχνευση της εξέλιξης στις μεθόδους, τις τεχνικές και τους τρόπους που χρησιμοποίησαν οι ζωγράφοι προκειμένου να απεικονίσουν τις ανθρώπινες και ζωικές μορφές, να τις συνθέσουν μεταξύ τους σε αφηγηματικές παραστάσεις, να τις εντάξουν στο χώρο και να αποδώσουν τα τοπιογραφικά στοιχεία. Μέσα, λοιπόν, από τη συγκριτική μελέτη και ανάλυση σημαντικών έργων της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής επιχειρεί να παρατηρήσει, να καταγράψει και να ερμηνεύσει το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της ιστορικής περιόδου που μελετά, να προσδιορίσει τις εννοιολογικές δομές της σύλληψης του έργου τέχνης και να περιγράψει τις αισθητικές, κοινωνικές, γνωσιολογικές και πολιτικές διαδικασίες παραγωγής. Ο Ιστορικός Τέχνης μπορεί να ασχοληθεί με ερευνητικό έργο ή να αναλάβει την οργάνωση εκθέσεων έργων τέχνης, εικαστικών εκδηλώσεων με πλούσιο αρχειακό υλικό, χειρόγραφα, βιβλία, φωτογραφίες ή να συντάξει καταλόγους και συλλογές για λογαριασμό μουσείων, γκαλερί, ιδρυμάτων, ινστιτούτων. Ακόμη, είναι δυνατόν να επιμελείται και να συντάσσει κείμενα και άρθρα για την αισθητική, τη φιλοσοφία και την ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε διεθνή εικαστικά περιοδικά, να γράφει μονογραφίες καλλιτεχνών, να κάνει ομιλίες και να δίνει διαλέξεις σε μουσεία και σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, οφείλει να μελετά τη βιβλιογραφία, να ενημερώνεται ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός του, να ερευνά και να συλλέγει πληροφοριακό υλικό για την πολύπλευρη εξέταση του θέματός του μέσα από βιβλιοθήκες και αρχεία υπηρεσιών, οργανισμών, μουσείων.

Εργασιακές Συνθήκες:
Μπορεί να δουλεύει μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με καλλιτέχνες, ιστορικούς τέχνης, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, φωτογράφους, γλύπτες, ζωγράφους, επιμελητές και κριτικούς τέχνης, διευθυντές γκαλερί ή άλλων χώρων οργάνωσης συναφών δραστηριοτήτων κ.λπ., ανάλογα με την εργασία που έχει αναλάβει. Χρειάζεται να ταξιδεύει αρκετά συχνά για να κάνει έρευνες, να συλλέγει πληροφοριακό υλικό, να επισκέπτεται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, πινακοθήκες, μουσεία και εκθέσεις, και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια προκειμένου να ενημερώνεται σχετικά με τη δουλειά του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όταν συγγράφει τις επιστημονικές του μελέτες ή προετοιμάζει τα άρθρα του ή επιμελείται την έκδοση καταλόγων, εργάζεται σε γραφείο με κατάλληλη ατμόσφαιρα και χωρίς θορύβους. Πολλές φορές, αν υπάρχει πίεση χρόνου, μπορεί να δουλεύει πολλές ώρες, γεγονός που προκαλεί πρόσθετη πνευματική και σωματική κόπωση.


Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Διακρίνεται για την αγάπη του για την ιστορία και τον πολιτισμό, την ερευνητική και την αναλυτική του σκέψη, τη μεθοδικότητα, την υπομονή και την επιμονή του. Διαθέτει υψηλά αισθητικά κριτήρια, καλλιτεχνική παιδεία και ευαισθησία. Πρέπει επίσης να διαθέτει κριτική σκέψη, καλή μνήμη, δημιουργική φαντασία, ευρύ πνεύμα και παρατηρητικότητα. Ακόμα απαιτούνται κοινωνικές δεξιότητες, καλή γνώση ξένων γλωσσών, επιδεξιότητα στο χειρισμό βασικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δυνατότητα πρόσβασης σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης.Απαιτούμενεη Εκπαίδευση:
Σπουδές παρέχονται στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης, τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (Βόλος) καθώς και στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καλαμάτα), όπου η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. Επιπλέον, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης. Επίσης, μπορεί να σπουδάσει στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) και στο τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα), όπου η φοίτηση διαρκεί επίσης τέσσερα έτη. Τέλος, σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν κατοχυρωθεί με βάση το Π.Δ. 941/77 (ΦΕΚ 320 / τ. Α΄/ 17-10-77). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν κατοχυρωθεί με βάση το Π.Δ. 405 (ΦΕΚ 228 / 6-11-95). Όταν εργάζονται στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από το Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 / τ. Α΄/1985), το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και το Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.


Επαγγελματικές Προοπτικές:
Μπορεί να απασχοληθεί ως ιστορικός μελετητής, επιμελητής και κριτικός τέχνης, ερευνητής σε βιβλιοθήκες, κέντρα μελετών, πνευματικά ιδρύματα, οργανισμούς και ινστιτούτα. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, στο υπουργείο Πολιτισμού και σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι μάλλον αρνητικές, παρά την στροφή του ενδιαφέροντος του ανθρώπου και της κοινωνίας στην τέχνη και τον πολιτισμό, και της επένδυσης στην εθνική πολιτιστική κληρονομιά.