Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Λογοθεραπευτής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Aσχολείται με την εφαρμογή των βιολογικών, φυσικών και ιατρικών επιστημών, που σχετίζονται με την αποκατάσταση της φωνής και της ομιλίας. Καλύπτει τις γνωστικές περιοχές της βιολογικής φωνητικής, φωνιατρικής, τεχνικής φωνητικής αποκατάστασης, τεχνικής ακουομετρίας και τεχνικής ακουστικών προσθηκών. Λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματος αποκλείονται από την εισαγωγή υποψήφιοι που παρουσιάζουν κυρίως δυσκολίες στην εκφορά του λόγου.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στον επιμελημένο και ευχάριστο χώρο του γραφείου του, ακολουθώντας συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Μερικές φορές όταν εργάζεται στο σπίτι τού ασθενούς αντιμετωπίζει προβλήματα που δυσκολεύουν το έργο του. Η επαφή του με τους ασθενείς είναι δυνατό να του προκαλεί συναισθηματική φόρτιση, την οποία ίσως μεταφέρει στην προσωπική του ζωή.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο λογοθεραπευτής πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες, ψυχική αντοχή, φαντασία και ευελιξία, να είναι ευγενικός και να εμπνέει εμπιστοσύνη στον ασθενή. Το αντικείμενο της εργασίας του προϋποθέτει να μην πάσχει ο ίδιος από κώφωση - βαρηκοΐα, δυσαρθρία και τραύλισμα που επηρεάζουν τη λειτουργία λόγου και άρθρωσης.

Σπουδές:
Σπουδές λογοθεραπευτή παρέχει το Τμήμα Λογοθεραπείας των ΑΤΕΙ Πάτρας, Ηπείρου και Καλαμάτας με διάρκεια φοίτησης οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση).
Στο Τμήμα Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Ηπείρου λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε σύμπραξη με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα:
Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση προβλημάτων προφορικού και γραπτού λόγου.
Σπουδές, επίσης, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, παρέχονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι σπουδές αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας, έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.96/2000 (ΦΕΚ 82 Α’/18-4-2002).
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας, κ.α.). Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ' οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι ευνοϊκές.