Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών αγαθών (Καλαμάτα)

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου
Διεύθυνση: 
Ανατολικό Κέντρο - Παλαιό Στρατόπεδο, Καλαμάτα, 24100
Τηλέφωνο - Fax: 
+3027210 - 65116, 65103, 65114
Email: 
hamcc-secr@uop.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Πολιτισμικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών αγαθών
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
104