Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, τα επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας παίζουν έναν πολύ καθοριστικό ρόλο, καθώς προασπίζουν ένα υψίστης σημασίας άυλο αγαθό, την ασφάλεια. Πρωταρχικός σκοπός τους είναι η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και περιουσίας του πολίτη, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιά και πλημμύρα, καθώς και η προάσπιση της εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας από κάθε μορφή ασύμμετρης απειλής (τρομοκρατία). Για το λόγο αυτό, τα άτομα που ενδιαφέρονται να παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας θα πρέπει να διαθέτουν διαλλακτικότητα, ψυχραιμία,  υψηλό αίσθημα ευθύνης, σωματική διάπλαση και να μην αποφεύγουν τον οποιοδήποτε κίνδυνο αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ενδεικτικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας είναι ο αστυνομικός, ο λιμενικός, ο πυροσβέστης και ο δασοφύλακας, με τις αμοιβές τους να αποτελούν κομμάτι του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης (security), που η δραστηριότητά τους έγκειται στη φύλαξη ιδιωτικών χώρων, αλλά και φυσικών προσώπων.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Δυναμισμός, θάρρος στην αντιμετώπιση κινδύνων
 • Πειθαρχία, ευσυνειδησία, υπομονή
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες στην καθημερινή συνδιαλλαγή με διαφορετικά άτομα
 • Ευαισθησία σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού
 • Αντοχή, καλή σωματική και φυσική κατάσταση
 • Ροπή προς την περιπέτεια
 • Γρήγορα αντανακλαστικά, αυξημένη αντίληψη χώρου και καταστάσεων, ευελιξία και επιδεξιότητα στις κινήσεις και τον χειρισμό εξοπλισμού
 • Ικανότητες αντίληψης χώρου, διαίσθησης και πρόβλεψης καταστάσεων
 • Τόλμη, ανδρεία, αυταπάρνηση
 • Ευσυνειδησία, συνέπεια, επινοητικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Ψυχραιμία και διαλλακτικότητα όταν προκύπτουν προστριβές με τους πολίτες σε περιπτώσεις παραβάσεων