Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ένα αρκετά μεγάλο εύρος χειρονακτικών επαγγελμάτων. Χαρακτηριστικά όπως η δημιουργικότητα, η σχολαστικότητα, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ικανότητα αντίληψης, η επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων, η καλαισθησία κτλ. είναι απαραίτητο να διαθέτει ένας επαγγελματίας τεχνίτης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές του για επαγγελματική καταξίωση στον συγκεκριμένο χώρο. Η πλειονότητα των επαγγελμάτων αυτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρουσιάζει σημαντική κάμψη. Ωστόσο, άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες δύναται να απολαμβάνουν σχετικά υψηλές αποδοχές. Προς την κατεύθυνση αυτήν, έχουν ιδρυθεί σχολές τεχνικής κατάρτισης (π.χ. ΟΑΕΔ), με απώτερο σκοπό την παροχή τεχνικών γνώσεων σε άτομα που επιθυμούν να αφιερωθούν στην εκμάθηση κάποιας τέχνης, η οποία μπορεί να ασκηθεί είτε ως κύριο επάγγελμα, είτε ως δευτερεύον για εξασφάλιση συμπληρωματικού εισοδήματος.

Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο ηλεκτρολόγος, ο ξυλουργός, ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξεως και κλιματισμού, ο υδραυλικός και ο χτίστης συνιστούν μερικά από τα πιο γνωστά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες

  • Επινοητικότητα, συνέπεια και ψυχραιμία
  • Καλά αντανακλαστικά και επιδεξιότητα
  • Μηχανική ικανότητα
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου και σωστής εκτίμησης των αποστάσεων
  • Επιδεξιότητα και ακρίβεια στην εκτέλεση λεπτών χειρωνακτικών εργασιών
  • Καλή όραση και καλαισθησία
  • Υπευθυνότητα
  • Παρατηρητικότητα

Σχετικά επαγγέλματα