Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γενικές πληροφορίες

Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) έχει ως αντικείμενο εργασίας κυρίως την επιφάνεια της γης, την κατανομή της και το ανάγλυφό της. Έτσι, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία του χώρου/περιβάλλοντος, δηλαδή να εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές χαρτογραφικές κ.ά. εργασίες. Επίσης ασχολείται με διάφορα έργα (συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά, δομικά κτλ.) και συνεργάζεται με τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό.

Γενικά, ο ΑΤΜ μπορεί να ασχοληθεί με τον προσδιορισμό της θέσης ορίων δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων, το σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, τον προσδιορισμό της θέσης φυσικών χαρακτηριστικών, κατασκευών και τεχνικών έργων, τον προσδιορισμό των αξιών και τη διαχείριση των ιδιοκτησιών, το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των ιδιοκτησιών κτλ. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να ασχοληθεί με τοπογραφικές αποτυπώσεις, χαράξεις οδών σηράγγων, γεφυρών, σταδίων, πολεοδομικές και χωροτακτικές μελέτες, στατική μελέτη μικρών κτισμάτων, οργάνωση εργοταξίων, φωτοερμηνεία – τηλεπισκόπιση, αποτυπώσεις μνημείων, εγγειοβελτιωτικά έργα

Ειδικότητες

Οι τομείς, γενικά, που ένας ΑΤΜ μπορεί να ειδικευθεί είναι:

1. Φωτογραμμετρία: καθορίζει τις τρισδιάστατες διαστάσεις των εικόνων φωτογραφιών

2. Γεωδαισία: κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με την ακριβή μορφή της Γης και την ακριβή θέση των διαφόρων σημείων της.

3. Χαρτογραφία: η δημιουργία χαρτών.

4. Πληροφορικά συστήματα γεωγραφίας: συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό συγκεκριμένων σημείων στην επιφάνεια της Γης.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΑΤΜ μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του γραφείο ή τεχνική εταιρεία, ως υπάλληλος σε τεχνική εταιρεία, στη βιομηχανία ή σε αντιπροσωπεία τοπογραφικών οργάνων. Υπάρχει η δυνατότητα να απασχοληθεί στο δημόσιο τομέα, σε εργαστήρια ή και ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΑΤΜ εργάζεται τόσο στο ύπαιθρο όσο και σε γραφείο, ανάλογα με τον τομέα όπου δραστηριοποιείται και τη συγκεκριμένη εργασία που έχει αναλάβει.

Προοπτικές

Οι προοπτικές για έναν ΑΤΜ εξαρτώνται από το χώρο όπου δραστηριοποιείται.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: