Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ινδία: παραμένει το MBA ελκυστικό;

Ο αριθμός των υπαλλήλων που δεν κατέχουν MBA και προσλαμβάνεται από τις εταιρείες αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυτό που ξεκίνησε ως πείραμα από ορισμένες εταιρείες πριν λίγα χρόνια φαίνεται πως σήμερα αποτελεί κάτι συνηθισμένο για αρκετούς οργανισμούς.

Είτε σχετίζεται με το στοιχείο του κόστους ή την κατανόηση πως κάθε επίπεδο σε έναν οργανισμό δεν απαιτεί έναν απόφοιτο του μάνατζμεντ το γεγονός είναι πως ο αριθμός των νέων αποφοίτων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας αυξάνεται κάθε χρόνο και υπάρχουν εργοδότες που ενδιαφέρονται να προσλάβουν περισσότερους αποφοίτους.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ο όμιλος εταιρειών Essar Group που δραστηριοποιείται σε ένα σύνολο δράσεων δεν έχει προσλάβει ανθρώπους των MBA τα τελευταία 3 χρόνια. Η ομάδα απορροφά αποφοίτους από φημισμένα κολέγια από διάφορες πόλεις και τους εκπαιδεύει σε διαφόρους ρόλους στον οργανισμό. Στην Cadbury India ο αριθμός των μη κατόχων MBA που δουλεύει σε θέσεις ευθύνης έχει αυξηθεί σε 60 από 20 που ήταν πριν μερικά χρόνια. Η Agro Tech Foods που ξεκίνησε να δουλεύει με ανθρώπους που έχουν μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε πως η επιλογή της λειτούργησε πολύ αποτελεσματικά. Η εταιρεία πιστεύει πως το μίγμα αποφοίτων MBA και πτυχιούχων μια σχολής λειτουργεί πολύ καλά.

Όταν προσλαμβάνεις κάποιον από ένα management school είναι ήδη μεγαλύτερος κατά 5 ή 6 χρόνια σε σχέση με κάποιον που έχει μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος για την επιχείρηση καθώς το κόστος των ανθρώπων είναι συνάρτηση της εμπειρίας τους. Το άλλο πράγμα που επηρεάζει την απόφασή των εταιρειών να έχουν μια μίξη κατόχων MBA και πτυχιούχων οικονομικών σχολών είναι πως σε 10-15 χρόνια οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα προέρχονται απευθείας από το πανεπιστήμιο χωρίς να διαθέτουν ΜΒΑ. Ήδη στις ΗΠΑ παρατηρείται μια τάση αμφισβήτησης των ανθρώπων να επενδύσουν σε ένα MBA καθώς αμφιβάλλουν για τις απολαβές και το κέρδος που θα πετύχουν από μια τέτοια επένδυση. Το γεγονός αυτό επισημαίνει ο Sachin Gopal (διευθυντής και CEO της AGRO TECH FOODS).

Η ίδια εικόνα επικρατεί και σε πολλές τράπεζες που αποφάσισαν να προσλάβουν απόφοιτους λογιστικής και να τους επιφορτίσουν με τη σύνταξη αναλυτικών εκθέσεων γύρω από την οικονομία. Σήμερα παρατηρείται πολύ μεγάλη προσφορά κατόχων πτυχίου στις οικονομικές επιστήμες ή με συναφές μεταπτυχιακό τίτλο και συμφέρει στις εταιρείες να στραφούν σε αυτούς του υποψηφίους που κοστίζουν και λιγότερο όπως σημειώνει ο Prity Agarwal διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας εύρεσης εργασίας, της Elixir Consulting.

Ο λόγος που οι εταιρείες αποφεύγουν τους κατόχους ΜΒΑ είναι το χαμηλότερο κόστος, η μεγαλύτερη πηγή ταλέντων και οι λογικές φιλοδοξίες των αποφοίτων όπως δηλώνει το Ajay Shas από την Team Lease Services. Το ίδιο αναφέρει και ο Rajesh Ramanathan, διευθυντής της CadburyI ndia.

Ωστόσο για πιο κρίσιμους ρόλους οι εταιρείες συνεχίζουν να στρέφονται προς τους κατόχους MBA τους οποίους θα εμπιστεύονταν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων. Ενώ ο όμιλος Essar μειώνει τον αριθμό κατόχων MBA στους κόλπους των εργαζομένων εντούτοις ο διευθυντής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού υποστήριξε πως θα συνεχίζουν να προσλαμβάνουν και να ζητούν άτομα με ΜΒΑ ανάμεσα σε τομείς του προσωπικού κάθε 4 χρόνια.

Επομένως φαίνεται πως κάτι αλλάζει στον ρόλο που παίζουν τα ΜΒΑ στην αγορά μια από των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών του κόσμου. 

Παναγιώτης Χαρίτος

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop