Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Επαγγελματική εκπαίδευση μετά το MBA

Το 2012 συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από το 2007 και οι FT σκέφτηκαν να ρωτήσουν αποφοίτους προγραμμάτων για το αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης μετά την αποφοίτησή τους. Στην έρευνά τους ρώτησαν 1800 αποφοίτους και μόνο 1 στους 10 συμμετείχε σε κάποιο σύντομο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Βέβαια τελικά όσοι συμμετείχαν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα δήλωσαν ενθουσιασμένοι. Το 87% των συμμετεχόντων σε τέτοια προγράμματα θεωρούν πως η ποιότητα ήταν πολύ υψηλή και αξιολογούν την εμπειρία τους με άριστα ενώ το 91% πιστεύει πως ήταν αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους.

Από τους συμμετέχοντες το 61% δήλωσε πως ο λόγος που συμμετείχε ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν συγκεκριμένους επαγγελματικούς ρόλους, το 34% για να αναπτύξει επιπλέον τις ικανότητα διοίκησης, το 26% προκειμένου να αναπτύξει μια γενικές δεξιότητες ενώ το 13% συμμετείχε ως μέρος της προετοιμασίας του για μια νέα εσωτερική θέση. Τέλος, το 10% δήλωσε πως ετοιμάζονταν για κάποια εξωτερική αίτηση και το 7% προκειμένου να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα στην ομαδική δουλειά.

Μόνο 1 στους 5 συμμετέχοντες δήλωσε πως αποφάσισε να παρακολουθήσει επιπλέον σεμινάρια επειδή θεώρησε δεν πήρε αρκετά εφόδια από την παρακολούθηση του MBA.

Όταν καλούνται να αξιολογήσουν την εμπειρία που είχαν από το MBA οι περισσότεροι συμμετέχοντες την κρίνουν θετικά. Ωστόσο τα 2/3, δηλαδή ποσοστό 75% πιστεύει πως η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει άμεσα και αρνητικά την καριέρα τους. Το 82% πιστεύει πως δεν θα είχαν καταφέρει όσα πέτυχαν τα τελευταία 5 χρόνια αν δεν είχαν αποκτήσει ένα ΜΒΑ και με την έννοια αυτή θεωρούν πως ήταν καθοριστικό στην εξέλιξη της καριέρας τους.

Τέλος, το 48% των ερωτηθέντων που συνεχίζουν να αποπληρώνουν κάποιο δάνειο που είχαν λάβει για να αντεπεξέλθουν στο κόστος των διδάκτρων μόνο το 11% δήλωσε πως δεν έχει πετύχει ακόμη ένα ικανοποιητικό εισόδημα που θα του επέτρεπε να αποπληρώσει πιο γρήγορα το δάνειό τους. 

Παναγιώτης Χαρίτος

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop