Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ρεσεψιονίστ Ξενοδοχείου (Στέλεχος Υποδοχής Ξενοδοχείου)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο υπεύθυνος υποδοχής και φιλοξενίας έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους πελάτες τουριστικών καταλυμάτων, από την άφιξη μέχρι και την αναχώρησή τους. Συγκεκριμένα, εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες τουριστικού, πολιτιστικού και πρακτικού χαρακτήρα καθώς και για τις δυνατότητες ενασχόλησης με δραστηριότητες αναψυχής. Έχει την ευθύνη για την υποδοχή των πελατών, την εξυπηρέτησή τους, την ποιότητα της φιλοξενίας και την οργάνωση της αναχώρησής τους.
Λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των πελατών και των προσωπικών τους αντικειμένων. Διευκολύνει τις συναλλαγές τους σε συνάλλαγμα και την πρόσβαση τους στα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνο, παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ).
Διαχειρίζεται τους φακέλους των πελατών και ενημερώνει τον κατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών για την έκδοση τιμολογίων. Λαμβάνει μέριμνα για την έκδοση του λογαριασμού σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους και συνθήκες.
Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της τουριστικής επιχείρησης και ενεργεί για την ανανέωση και την προμήθεια των αποθεμάτων σε προϊόντα υποδοχής και εξοπλισμού φιλοξενίας κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές μονάδες και το ωράριό του εξαρτάται από το χρόνο άφιξης και αναχώρησης των πελατών. Λόγω της αυξημένης υπευθυνότητας για αντιμετώπιση έκτακτων ή απροσδόκητων περιστατικών συχνά αντιμετωπίζει καταστάσεις που προκαλούν ένταση και άγχος. Σε περιόδους αιχμής της τουριστικής κίνησης η εργασία μπορεί να είναι αρκετά κουραστική και απαιτητική.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο υπάλληλος υποδοχής και φιλοξενίας πρέπει να διαθέτει οργανωτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες και αμεσότητα με τους πελάτες. Είναι σημαντικό να έχει ευγενική και ευχάριστη συμπεριφορά και να μπορεί να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Οργάνωση και διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τουρισμός - τουριστική γεωγραφία, ξενοδοχειακή λογιστική, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, ξενοδοχειακό Marketing, υγιεινή και ασφάλεια, οργάνωση και λειτουργία τμήματος υποδοχής, εξυπηρέτηση πελατών, επιχειρηματικότητα, διαχείριση ολικής ποιότητας,ξένες γλώσσες κ.ά.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Το δίπλωμα ΙΕΚ είναι απαραίτητο για διορισμό στο δημόσιο τομέα σε θέσεις της κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39/ 5-3-01), ενώ οι κάτοχοι του Διπλώματος ΟΕΕΚ μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (άρθρο 8 Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02). Προς το παρόν δεν έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις για την έκδοση ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχεία, κέντρα υποδοχής (ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, νέων κ.λπ.), κρουαζιερόπλοια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία πολυτελείας κ.λπ. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι μάλλον θετικές.

Πηγές Πληροφόρησης:

  • ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία, τηλ.: 210-2709083-4, Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oeek.gr
  • OAEΔ: Εθνικής Αντίστασης 8, 174 56 Άλιμος, τηλ.: 210/9989000.
    Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr
  • Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.: Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210-5225565, fax: 210-5228966
  • Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Λ. Αμαλίας 34
    Αθήνα, 105 58, Τηλ: 210/3217165, Fax: 210/3217177, Ιστοσελίδα: http://www.sete.gr, E-mail: info@sete.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, http://www.pox.gr/cgi-bin/pox.storefront, Email: pox@otenet.gr
Κατηγορία επαγγέλματος: