Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πωλητής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Συνεργάζεται με τον προϊστάμενό του, επιθεωρητή ή διευθυντή πωλήσεων και μάρκετινγκ ακολουθώντας την εμπορική πολιτική της εταιρείας που εργάζεται, για να οργανώσει την τακτική που θα ακολουθήσει στις επαφές του με τους πελάτες. Αποστολή του είναι η σωστή και αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων, έχοντας στόχο τη σύναψη συμφωνίας και τη λήψη παραγγελίας. Καθήκον του είναι η διατήρηση αλλά και η διεύρυνση του πελατολογίου. Επίσης, ενημερώνει τους πελάτες του για τυχόν ανατιμήσεις, υποτιμήσεις, καθώς και για την εκπτωτική πολιτική της εταιρείας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οργανώνοντας τις συναντήσεις του. Συνήθως όμως μετακινείται, προκειμένου να έρθει σε άμεση επαφή με τους πελάτες. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνθήκες εργασίας είναι κουραστικές, ενώ το ωράριο εξαρτάται από τις επαγγελματικές του συναντήσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Είναι επάγγελμα δύσκολο και απαιτητικό, γιατί, πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση, απαιτεί ταλέντο, αγάπη, μεγάλα ψυχικά αποθέματα και «γερό στομάχι». Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι καλοί πωλητές σπανίζουν και είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να διαθέτει έντονη προσωπικότητα, αυτοπεποίθηση, συνέπεια, άνεση στην επικοινωνία και στον προφορικό λόγο. Επιπλέον, πρέπει να είναι δραστήριος, οργανωτικός, μεθοδικός και να διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες διαπραγμάτευσης, ώστε να είναι αποτελεσματικός. Απαραίτητο είναι να γνωρίζει άριστα τα προϊόντα που προωθούν, όπως και αυτά των ανταγωνιστικών εταιρειών. Τέλος, απαραίτητη είναι η συνεχής ενημέρωσή του, γύρω από τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Το επάγγελμα αυτό παρουσιάζει διαρροές και έχει συνεχώς ζήτηση, επειδή οι εργοδότες απαιτούν από τον πωλητή άμεσο αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, σύμφωνα με το Π.Δ. 50, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 39 Α’ στις 5-3-2001, το δίπλωμά του αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν και του δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού για διορισμό στο Δημόσιο τομέα, σε ανάλογες θέσεις.

Πηγές Πληροφόρησης:

  • ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ.: 210/2709083-4.
    http://www.oeek.gr
  •  Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.: Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.