Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Χειρούργος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο χειρουργός αντιμετωπίζει με χειρουργική επέμβαση βλάβες και παθήσεις μαστού, οισοφάγου, κοιλίας και θηροειδούς καθώς και περιστατικά πολυτραυματία, που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν με θεραπευτική αγωγή. Ο χειρουργός πέραν της υψηλής θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη ευκινησία και δεξιότητα στις κινήσεις των χεριών και συνεργαστικό πνεύμα, αφού σε κάθε χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη η συνεργασία του με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων (αναισθησιολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους, κ.λπ.). Η χειρουργική ανήκει στις κλινικές ειδικότητες και για την απόκτησή της απαιτούνται 5 χρόνια σπουδών από τα οποία τα 3 1/2 χρόνια στην εκπαίδευση Γενικής Χειρουργικής, ενώ τα υπόλοιπα 1 1/2 χρόνια για εκπαίδευση από ένα εξάμηνο σε κάθε μία από τρεις συναφείς ειδικότητες με επιλογή μεταξύ της Γυναικολογίας, Ορθοπεδικής, Ουρολογίας, Ωτορινολαρυγγολογίας, Νευροχειρουργικής, Πλαστικής Χειρουργικής, Χειρουργικής Παίδων, Χειρουργικής Θώρακος και Αγγειοχειρουργικής. Ο χειρουργός μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές. Επίσης, μπορεί ως ελεύθερος επαγγελματίας να ανοίξει ιατρείο και παράλληλα να συνεργάζεται με κάποιο ιατρικό κέντρο.

Κατηγορία επαγγέλματος: