Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στατιστικολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο στατιστικολόγος ασχολείται με τη δημιουργία, τη μελέτη και την εξέταση γραφημάτων και πινάκων με αριθμούς, δραστηριότητες με τις οποίες συνδέεται η στατιστική, όπως και με την αξιολόγηση της προέλευσης των στοιχείων τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται. Ο ίδιος πρέπει να βγάζει συμπεράσματα προκειμένου να παίρνει αποφάσεις με βάση τεκμηριωμένες αναλύσεις και επεξεργασίες στατιστικών δεδομένων, που προέκυψαν μετά από έρευνες με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή συγκέντρωση υλικού από διάφορες πηγές.

Συνθήκες Εργασίας:
Μετακινείται αρκετά συχνά για τη διεξαγωγή ερευνών υπερβαίνοντας συχνά και το κανονικό του ωράριο. Έρχεται σε επαφή με ομάδες ανθρώπων, αντιμετωπίζοντας ορισμένες φορές κακές συμπεριφορές ή δύστροπους χαρακτήρες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η μεθοδικότητα, η παρατηρητικότητα και η ικανότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να παίρνει αποφάσεις, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η αναλυτική και κριτική σκέψη, αλλά και η άνεση με τους αριθμούς και τους πίνακες δεδομένων είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του στατιστικολόγου.

Σπουδές:
Σπουδές στο αντικείμενο της Στατιστικής μπορούν να γίνουν:
στο Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος) και στο τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών, τίτλος σπουδών επιπέδου 5), στο Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (5ο επιστημονικό πεδίο, τίτλος σπουδών επιπέδου 5), καθώς και στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών στο μηχανογραφικό δελτίο της Κύπρου).
Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται σε θέματα του γνωστικού πεδίου της Στατιστικής Επιστήμης, της Οικονομετρίας και των συναφών θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων με τις εξής κατευθύνσεις: Βασική Κατεύθυνση (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Στατιστική), Στατιστική με εφαρμογή στα Οικονομικά, Στατιστική με εφαρμογή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, Στατιστική με εφαρμογή στην Πληροφορική, Αναλογιστική Στατιστική.
Ο πτυχιούχος του τμήματος μπορεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας προσφέρει Μ.Π.Σ στη Στατιστική.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Στατιστικού (Στατιστικολόγου) είναι τα αντίστοιχα του Αναλογιστή, Μαθηματικού και Οικονομολόγου και προβλέπονται από τον Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ. Α/1990), Π.Δ 475/1991(ΦΕΚ 176/τ. Α/1991), Π.Δ 186/1992, άρθρο 29, παρ. 3(ΦΕΚ 84/τ. Α/1992), τροποποιήθηκε με το Ν. 2214/1994, τον Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75/τ. Α/1994), άρθρο 43, παρ. 22, τον 2339/1995, άρθρο(ΦΕΚ 204/τ. Α/1995). Oι πτυχιούχοι, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (OEE).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, μπορεί να απασχοληθεί και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων κ.ά.
Είναι ωστόσο γεγονός ότι τόσο ο ιδιωτικός όσο και δημόσιος τομέας στη χώρα μας, δεν έχουν ακόμα αντιληφθεί πλήρως τη χρησιμότητα της στατιστικής επιστήμης. Η συμμετοχή μας όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναγκαία συνεργασία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα δημιουργήσουν και στη χώρα μας τις συνθήκες για την απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού στατιστικολόγων.
Η εικόνα της αγοράς εργασίας για τους στατιστικολόγους, σε αντίθεση με πολλά άλλα επαγγέλματα, αναμένεται να βελτιώνεται συνεχώς και επομένως οι προοπτικές του επαγγέλματος διαγράφονται θετικές.


Πηγές Πληροφόρησης:

  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Κτίριο Βουρλιώτη, 83200 Καρλόβασι, Σάμος, τηλ.: +30 22730 82 000 & 82118, http://www.actuar.aegean.gr/
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ): Tμήμα Στατιστικής: Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ.: +30 210 8203101-3, fax: +30 210 8225677, web site: http://www.stat-athens.aueb.gr/homegr.html
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Μ. Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, τηλ.: +30 210 4142000, +30 210 4142083, http://www.unipi.gr/greek/departments/statistics /index.html• Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”, Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: +357 22894000, fax: +357 22892100, e-mail: info@ucy.ac.cy, web site: htpp://www.ucy.ac.cy
  • ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
  • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
  • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
  • Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ): Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα, τηλ.: +30 210 5202250, fax: +30 210 5229167, e-mail: oee@oe-e.gr, web site: www.oe-e.gr
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): Κορνάρου 2 & Ερμού, 10563 Αθήνα, τηλ.:+30 210 3230073,+30 210 3236544, +30 210 3221255, Fax:+30 210 3311338, E-mail: olme@otenet.gr, web site: http://www.olme.gr/