Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις για 11 ειδικότητες με 16 προκηρύξεις

Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά σε νέες προσλήψεις. Θέσεις εργασίας για 11 ειδικότητες με 16 προκηρύξεις. Θα επιλεγεί εποχικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

 • ΠΕ Αρχαιολόγοι
 • ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Μηχανικοί
 • ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • ΔΕ Εργατοτεχνίτες
 • ΥΕ Εργάτες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop