Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τράπεζα της Ελλάδος: η προκήρυξη για τις 60 θέσεις

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι θέσεις του κλάδου της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

 

Πίνακας Θέσεων.

 

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop