Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Θέση Account Director στην εταιρία CIVITAS

Η CIVITAS επιθυμεί να προσλάβει Account Director (κωδ. AD)

Χαρακτηριστικά υποψηφίου:
• Ανώτατες σπουδές σε Επικοινωνία, Marketing, Διαφήμιση ή συναφές αντικείμενο. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί
• Τουλάχιστον 6ετής και 3ετής αντίστοιχα προϋπηρεσίας
• Εμπειρία στη διαχείριση corporate και brand πελατών
• Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες,
το internet και τα social media
• Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί
• Επικοινωνιακή ικανότητα, sales skills, δημιουργικότητα, οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα
Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδικό θέσης, στο: a.papagianni@civitas.gr 

Πηγή: marketingweek

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop