Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: θέσεις εργασίας

Την παρούσα περίοδο, το ΙΣΝ αναζητά συνεργάτες για τις παρακάτω διαθέσιμες θέσεις:

Θέση: Grants Administrator
Τοποθεσία: Διαθέσιμη θέση στο γραφεία του ΙΣΝ στη Νέα Υόρκη 
Λήξη Προθεσμίας για την υποβολή βιογραφικού: 29 Νοεμβρίου 2018 
00:00 GMT/17:00 EST 
Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των κριτηρίων μπορείτε να βρείτε εδώ

Θέση: Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
Τοποθεσία: Διαθέσιμη θέση στο γραφεία του ΙΣΝ στη Νέα Υόρκη
Λήξη Προθεσμίας για την υποβολή βιογραφικού: 30 Νοεμβρίου 2018 
17:00 GMT/12:00 EST 
Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των κριτηρίων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση:Διαχειριστής/Διαχειρίστρια Δωρεών (Program Officer)
Τοποθεσία: Διαθέσιμες θέσεις στο γραφείο του ΙΣΝ στην Αθήνα
Λήξη Προθεσμίας για την υποβολή βιογραφικού: 30 Νοεμβρίου 2018
18:00 GMT/13:00 EST
Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των κριτηρίων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημείωση: Προτού στείλουν το βιογραφικό τους και την αίτηση εργασίας, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν ήδη τις απαραίτητες νόμιμες άδειες παραμονής και εργασίας της χώρας όπου βρίσκεται το γραφείο για το οποίο υποβάλουν την αίτηση. Όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής αποτελούν ευθύνη των υποψηφίων.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση SNFHR@SNF.org παρέχετε ρητώς την συναίνεση σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του ΙΣΝ που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ.

Το ΙΣΝ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Το ΙΣΝ δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ή υποψήφιους για απασχόληση και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. H πολιτική του ΙΣΝ είναι να προσλαμβάνει, εκπαιδεύει, προαγάγει και να διαχειρίζεται τους εργαζομένους και υποψηφίους για απασχόληση βάσει των προσόντων τους χωρίς διάκριση έναντι της ηλικίας, του φύλου τους, του θρησκεύματος, της πίστης ή άλλης ιδεολογίας, του γένους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της οικογενειακής κατάστασης, της φυσικής ή διανοητικής αναπηρίας, της εθνικότητας, ή κάθε άλλης διαφορετικότητας, και κατηγορίας που προβλέπει ο Νόμος.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop