Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι πρώτες προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις στο 2018

Για το 2018 θα υπάρξει αύξηση του αριθμού των μονίμων υπαλλήλων σε φορείς και οργανισμούς του δημοσίου, είτε με σειρά προτεραιότητας, είτε με γραπτό διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ.

Ήδη για ορισμένους φορείς του δημοσίου έχουν εκδοθεί οι προκηρύξεις και εντός του Ιανουαρίου έχει οριστεί να γίνει η υποβολή των αιτήσεων από ενδιαφερομένους, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένουν αιτήματα προσλήψεων στο ΑΣΕΠ για άλλους φορείς του δημοσίου με την προοπτική της έκδοσης, έως την άνοιξη ,των απαραίτητων προκηρύξεων.

Ειδικότερα:

1) Σύντομα θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για την πρόσληψη περίπου 8.845 μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων σε δήμους (κεντρικές υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) όλης της χώρας ,σε ειδικότητες όπως χειριστές μηχανημάτων, υπάλληλοι στην καθαριότητα, οδηγοί απορριμματοφόρων κλπ.

2) Εκκρεμεί αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 588 μόνιμων υπαλλήλων στα σωφρονιστικά καταστήματα. Η προκήρυξη από το ΑΣΕΠ αναμένεται να εκδοθεί το Φεβρουάριο του 2018 και θα αφορά υπαλλήλους εκπαιδευτικής κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ σε ειδικότητες όπως γιατροί, υπάλληλοι φύλαξης, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.

3) Στις αρχές της Άνοιξης αναμένεται και η έκδοση από το ΑΣΕΠ μιας ακόμη μεγάλης προκήρυξης για την πρόσληψη 510 μονίμων υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ και σε ειδικότητες όπως διανομείς ταχυδρόμοι, εσωτερικής εκμετάλλευσης (κατηγορίας ΔΕ εκπαίδευσης), οδηγοί, διαμετακομιστές κ.λπ.

4) Από τις 3 Ιανουαρίου και έως στις 22 του ίδιου μήνα έχει οριστεί η χρονική περίοδος για την υποβολή των συστημένων επιστολών στο ΑΣΕΠ (εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση συν δικαιολογητικά) για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στον γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη 548 υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Εφοριακοί και τελωνειακοί).

Με βάση την προκήρυξη 1Γ/2017 οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο νομικής, διοικητικά-οικονομικά πτυχία, και στατιστικής, ενώ στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται η γνώση Η/Υ και η καλή γνώση αγγλικής η γαλλικής η γερμανικής γλώσσας.

Για την ΑΑΔΕ μάλιστα πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκες κοινή υπουργική απόφαση με βάση την οποία συστήνονται άμεσα 1.800 οργανικές θέσεις (εφοριακοί, τελωνειακοί και υπάλληλοι άλλων κλάδων και ειδικοτήτων όπως διοικητικού/οικονομικού, επιθεωρητών, πληροφορικής, χημικών, μηχανικών, επιμελητές, φύλακες κ.λπ.) για να στελεχώσουν εφορείες, τελωνεία, την υπηρεσία διασφάλισης εσόδων, τα κέντρα ελέγχου μεγάλου πλούτου και επιχειρήσεων κ.λπ.

5)Από τις 8 Ιανουαρίου έως στις 29 Ιανουαρίου έχει οριστεί με βάση την προκήρυξη 16Κ/2017 η υποβολή των αιτήσεων από υποψηφίους για 62 θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού (Κεντρική Υπηρεσία, εφορείες Αρχαιοτήτων κ.λπ.).

6)Αρχές Ιανουαρίου αναμένεται η έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για 103 θέσεις σε φορείς του δημοσίου, εκ των οποίων 90 στην ΕΥΔΑΠ (85 εργάτες και 5 αποθηκάριους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) και 13 επίσης υπαλλήλους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου, στη Διώρυγα της Κορίνθου και στον οίκο Ναύτου.

Πηγή: e-dimosio.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop