Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προσλήψεις στο Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού (προκήρυξη)

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (9-12 Μαΐου 2019) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόμενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Η διοργάνωση της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΟΠΣ 5002343) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματειακής υποστήριξης 1

Στέλεχος Διοργάνωσης Πολιτιστικού Προγράμματος 1

Στέλεχος - Διοργάνωση Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών 1

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματειακής υποστήριξης 1

Στέλεχος Διοργάνωσης Πολιτιστικού Προγράμματος 1

Στέλεχος - Διοργάνωση Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών 1

Πηγή: dikaiologitika

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop