Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προσλήψεις στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, θέσεις εργασίας σε δήμους

Σε εξέλιξη προκηρύξεις για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Ποιοι δήμοι προσλαμβάνουν, όπως αναφέρει ο ιστότοπος dnews.gr.

Θέσεις εργασίας προσφέρουν μεγάλοι δήμοι της χώρας. Το Dnews παρουσιάζει τις προκηρύξεις με τις προσλήψεις που τρέχουν αυτήν την περίοδο.

40 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά σαράντα (40) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.), που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων .

Η προκήρυξη

10 θέσεις εργασίας στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού του δήμου Μονεμβασιάς

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024», στο ΝΠΔΔ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» που εδρεύει στους Μολάους, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Η προκήρυξη

15 άτομα στη Δημοτική Κοινωνική Αλλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας», που εδρεύει στην Καβάλα.

Η προκήρυξη

7 προσλήψεις στην Κοινωφελή επιχείρηση κοινωνικής προστασίας Υγείας και Αστικής συγκοινωνίας του δήμου Κω

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω.

Η προκήρυξη

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop