Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

ΟΑΣΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ξεκινούν αύριο Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 οι αιτήσεις σε δύο προκηρύξεις για προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων εκτός ΑΣΕΠ που δημοσίευσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης 1/2024 του ΟΑΣΑ μέσω της οποίας ζητείται προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην έκδοση και δεύτερου διαγωνισμού (2/2024) για την επιλογή υποψηφίων ΑμεΑ.

Μετά και τη δημοσίευση της 2/2024 προκήρυξης, η κατανομή για μόνιμες προσλήψεις στον ΟΑΣΑ είναι η εξής:

  • Κατηγορία ΠΕ – 10 θέσεις
  • Κατηγορία ΤΕ – 1 θέση
  • Κατηγορία ΔΕ – 4 θέσεις
  • Κατηγορία ΔΕ – ΑΜΕΑ – 3 θέσεις

Ειδικότερα:

  • Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), πέντε (5) θέσεις ειδικοτήτων: ΠΕ Οικονομολόγου (1 θέση), ΠΕ Πληροφορικής (1 θέση), ΠΕ Διοικητικού (1 θέση), ΠΕ Λογιστού (1 θέση) και ΠΕ Μηχανικού (1 θέση)
  • Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μία (1) θέση ειδικότητας : ΤΕ Οικονομικού
  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) τέσσερις (4) θέσεις ειδικότητας : ΔΕ Διοικητικού
  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – ΑΜΕΑ: τρεις (3) συνολικά θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)

Αιτήσεις για προσλήψεις στον ΟΑΣΑ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της παρούσας, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονική) στον ΟΑΣΑ Α.Ε., με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://proslipseis.oasa.gr/.

Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους αποκλειστικά και μόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας https://proslipseis.oasa.gr/ που θα ενεργοποιηθεί από 03/06/2024 μέχρι και την 18/06/2024.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop