Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Έρχεται νέα προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στον ΟΑΕΔ

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) καθώς και ο καθορισμός των θέσεων που θα απασχοληθούν από άτομα ειδικών κατηγοριών. Ειδικότερα στη συγκεκριμένη προκήρυξη έχει προβλεφθεί μία θέση (ΠΕ πληροφορικής) για άτομα ΑμεΑ.

Οι θέσεις αυτές είναι δέκα (10) και αφορούν τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής. Το νέο προσωπικό θα προέρχεται από την κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Πηγή: e-dimosio

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop