Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

290 νέες θέσεις στις Αστυνομικές Σχολές

Η κατανομή 290 υποψηφίων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ρυθμίζοντας και επίσημα τον καθορισμό της προκήρυξης.

Συγκεκριμένα:

  • Η προκήρυξη προβλέπει 250 θέσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων και 40 στην αντίστοιχη των Αξιωματικών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, τα εξής δικαιολογητικά: 

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα συμμετοχής
  • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
  • Οι έγγαμοι με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

 

Δείτε το έγγραφο

Πηγή: Workenter

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop