Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: νέες θέσεις εργασίας

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναζητά συνεργάτες για τις παρακάτω διαθέσιμες θέσεις:

Θέση Εργασίας: Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών (Program Officers) για τα γραφεία του ΙΣΝ στη Νέα Υόρκη και στο Μόντε Κάρλο
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εγγράφων: 31 Ιουλίου 2018, 12MM EST / 18:00 CET / 19:00 GMT


Με την αποστολή του βιογραφικού σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση SNFHR@SNF.org παρέχετε ρητώς την συναίνεση σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του ΙΣΝ που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Το ΙΣΝ δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ή υποψήφιους για απασχόληση και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. H πολιτική του ΙΣΝ είναι να προσλαμβάνει, εκπαιδεύει, προαγάγει και να διαχειρίζεται τους εργαζομένους και υποψηφίους για απασχόληση βάσει των προσόντων τους χωρίς διάκριση έναντι της ηλικίας, του φύλου τους, του θρησκεύματος, της πίστης ή άλλης ιδεολογίας, του γένους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της οικογενειακής κατάστασης, της φυσικής ή διανοητικής αναπηρίας, της εθνικότητας, ή κάθε άλλης διαφορετικότητας, και κατηγορίας που προβλέπει ο Νόμος.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop