Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Έως την Παρασκευή (15/2) αιτήσεις για 397 προσλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε 20 δήμους και φορείς όλης της χώρας.

Συνολικά θα προληφθούν 397 νέοι υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, αριθμό ανήλικων τέκνων.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις (σε παρένθεση η καταλυτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων):

Πηγή: Workenter

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop