Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Το ΚΕΘΕΑ ζητά 2 ψυχολόγους

Το ΚΕΘΕΑ ζητεί την πρόσληψη δύο (2) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ανάπτυξη και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 που χρηματοδοτείται την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, η οποία θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης δωρεάς.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop