Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

773 προσλήψεις μονίμων και εποχικών έως τέλη Ιουλίου

Πλήθος προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμου και εποχικού προσωπικού, με τις οποίες θα επιλεγούν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Με... κορωνίδα τους δύο διαγωνισμούς (8Κ και 9Κ), που αφορούν σε μονίμους στα υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτισμού αντίστοιχα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση σε περισσότερες από μία προκηρύξεις. 

Το workenter δημοσιεύει, συγκεντρωτικά, όλες τις μεγάλες, τρέχουσες, προκηρύξεις με τις προθεσμίες τους. Πατήστε πάνω στα ενεργά links για να διαβάσετε ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά και πρώτο μισθό:

Σημαντικό: Μην θέτετε σε δεύτερη μοίρα τις προκηρύξεις εποχικού προσωπικού. Αποτελούν τον ασφαλέστερο δρόμο προς το μόνιμο διορισμό, διότι προσφέρουν "πολύτιμα" μόρια εργασιακής εμπειρίας.

Πηγή: workenter

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop