Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ανοιχτές 511 θέσεις εργασίας σε Δημόσιο και φορείς

Nέες προσλήψεις θα γίνουν σε Δημόσιο και φορείς το επόμενο διάστημα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος aftodioikisi.gr.

Δείτε αναλυτικά κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Ημαθίας

Η ΕΦΑ Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογική Έρευνα» του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Κουλούρας και προσαγωγός προς αντλιοστάσιο ακαθάρτων Τ.Κ. Διαβατού» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις».

Προσλήψεις 5 ατόμων στην ΕΦΑ Πέλλας

Η ΕΦΑ Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Υποστηρικτικές ανασκαφικές εργασίες» της Πράξης «Δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών στην περιοχή Στενών Αψάλου – Ποταμού Μογλενίτσα (εντός περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Έδεσσας»)απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.

Προσλήψεις 5 ατόμων στην ΕΦΑ Κορινθίας

Η ΕΦΑ Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της ΕΦΑΚΟΡ» της πράξης «Αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων Δ.Ε. Ευρωστίνης – Επέκταση Β/Κ Ξυλοκάστρου», ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462, που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α Κορινθίας.

Προσλήψεις 36 ατόμων στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου είτε εργασίας ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του Υποέργου: Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 75 ατόμων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

To Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 75 ατόμων. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα -> Αιτήσεις

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Επιμελητήριο Λάρισας

Το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) συνολικά άτομα για την κάλυψη αναγκών τουΕπιμελητηρίου Λάρισας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «”INcubator for innoVative non-formal EducatioN Transnationally” (INVENT)» με σκοπό τη διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη του.

Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Αχαΐας

Δείτε ακόμη:

Προσλήψεις 51 ατόμων στο Δήμο Αίγινας

Η ΕΦΑ Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 4 Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες για την Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος στο Νομό Αχαΐας», του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» -Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» έργου με τίτλο «Κατασκευή του τμήματος Πάτρα-Πύργος του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος» [Έργο τμηματοποιημένο-phasing (ΟΠΣ 5162265)]”.

Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής

Η ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών τουυποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Παλλήνης».

Προσλήψεις 40 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 40 ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Στην πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, προχωρά το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Προσλήψεις 295 δικαστικών επιμελητών (προκήρυξη)

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών έτους 2024

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών, ο οποίος θα διενεργηθεί την 31 Μαΐου 2024 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1984 έως και 2002.

Προσλήψεις 8 ατόμων στην ΕΦΑ Καρδίτσας

Η ΕΦΑ Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πληγέντων μνημείων – κτιρίων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΠΟ. από πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές στην Π.Ε. Καρδίτσας» με κωδικό (2023ΝΑ21400000) της ΣΑΝΑ 214 – ΠΔΕ 2024

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Ροδόπης

Η ΕΦΑ Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 6 «Δαπάνη Αρχαιολογικών Εργασιών» της πράξης «Κατασκευή Φράγματος Συμβόλων και ενίσχυση εξωτερικού τροφοδοτικού δικτύου ύδρευσης ορεινού όγκου Δήμου Κομοτηνής»

Προσλήψεις 5 ατόμων στην ΕΦΑ Λέσβου

Η ΕΦΑ Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε οικόπεδα ιδιωτών στη νήσο Λήμνο για χρονικό διάστημα εφτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου της ΣΑΝΑ 514 ΠΔΕ 2024 με κωδικό: 2022ΝΑ51400041 5150324 «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες» (π.κ. 1960ΣΕ01400000) (2014ΣΕ51400006).

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop