Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εγκρίθηκαν νέες 333 προσλήψεις σε ΝΠΙΔ

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη τριακοσίων 333 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop