Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

294 θέσεις εργασίας σε επτά φορείς

Δήμοι και φορείς της χώρας προσλαμβάνουν 294 υπαλλήλους 31 ειδικοτήτων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα επιλεγεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

 • Ναυαγοσώστες
 • Νοσηλευτές
 • Ταμίες/Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων
 • Οικονομικοί Λογιστικοί
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδομής
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Τεχνολόγοι Μηχανικοί Η/Υ
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Ηλεκτρολόγοι Αρχιτεχνίτες Εναερίτες
 • Ηλεκτρολόγοι Συντηρητές
 • Καταμετρητές
 • Ηλεκτροσυγκολλητές
 • Μηχανοτεχνίτες
 • Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
 • Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων
 • Υδραυλικοί
 • Βοηθοί Υδραυλικών
 • Τεχνίτες Αμαξωμάτων
 • Υπονομοποιοί Οικοδόμοι
 • Προσωπικό Ασφαλείας
 • Οδηγοί Απορριμματοφόρων
 • Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας
 • Οδηγοί Πλυντηρίου Κάδων
 • Χειριστές Μηχανημάτων
 • Εργάτες Απορριμματοφόρων
 • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • Εργάτες Καθαριότητας
 • Καθαριστές/Καθαρίστριες

Διαγωνισμοί

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop