Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προσλήψεις 271 ατόμων σε 25 δήμους όλης της χώρας (λίστα)

Σε προσλήψεις 291 ατόμων προχωρούν 29 δήμοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, μέσω προκηρύξεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Αναλυτικά:

1)Προσλήψεις 5 μουσικών στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

2) Προσλήψεις 17 ατόμων στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

3) Προσλήψεις 21 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Γλυφάδας

4) Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Κυθήρων

5) Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Κάσου

6) Προσλήψεις 5 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Τριφυλίας

7) Προσλήψεις 2 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο δήμο Τρίπολης

8) Προσλήψεις 2 μουσικών στο δήμο Δεσκάτης

9) Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Κω

10) Προσλήψεις 2 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Σουλίου

11) Προσλήψεις 24 ατόμων στο δήμο Ιωαννιτών

12) Προσλήψεις 3 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Ελευσίνας

13) Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Πολυγύρου

14) Πρόσληψη παθολόγου στο δήμο Χίου

15) Προσλήψεις 4 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Ναυπακτίας

16) Προσλήψεις 7 Γυμναστών στο δήμο Ασπροπύργου

17) Προσλήψεις 5 οδηγών στο δήμο Νέστου

18) Προσλήψεις 14 ατόμων στη ΔΕΥΑ Τρικάλων

19) Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

 

 

 

20) Δήμος Καλλιθέας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Καλλιθέας, που εδρεύει στην Καλλιθέα της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας και νοσηλευτικής φροντίδας σε ευπαθείς – ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δημοτών στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός – Παιδίατρος, Καλλιθέα Αττικής

1ΠΕ Ιατρός – Καρδιολόγος, Καλλιθέα Αττικής

1ΠΕ Ιατρός – Παθολόγος, Καλλιθέα Αττικής

1ΤΕ Νοσηλευτής, Καλλιθέα Αττικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,  β) τα έντυπα της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο διαδικτυακό τόπο του

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλλιθέας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2070415 , 213 2070412, 213 2070413, 213 2070414 &

213 2070417.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-11-2018 έως και 10-12-2018 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

21) Δήμος Χαλανδρίου: Πρόσληψη 55 ατόμων

Ο Δήμος Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι  της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, συνολικά πενήντα πέντε(55) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

15ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Χαλάνδρι Αττικής

40ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας, Χαλάνδρι Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Χαλανδρίου, Πρωτόκολλο/Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών, Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, Αγίου Γεωργίου 30, Τ.Κ. 152 34, Χαλάνδρι Αττικής, (υπόψη κ. Ε. Κορομάντζου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2023862, 213 2023865 &  213 2023870.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-11-2018 έως και 10-12-2018

22) Δήμος Δωρίδας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Δωρίδας, που εδρεύει στο Λιδωρίκι  της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2018 – 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας έως τις 31-07-2019 με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο) με αντίτιμο, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής, Δ. Δωρίδας Φωκίδας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Δωρίδας, Ερατεινή, Λιδωρίκι, Ευπάλιο, Τ.Κ. 330 53, Λιδωρίκι Φωκίδας Στερεάς Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22663 50300, 22660 22968 & 26343 50022.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-12-2018 έως και 10-12-2018, (καθημερινά 08.00π.μ.-15.00μ.μ.)

23) Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 46 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Προστασίας του Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

34ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

2ΥΕ Καθαριστές-τριες, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα Γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Μαρίνου Σοφίας & Μαυρομμάτη Δέσποινας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 314230 & 2313 314241.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2018 έως και 12-12-2018

24) Ν.Π.Δ.Δ. : «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής» Δ. Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,» : Πρόσληψη 10 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ)» Δ. Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,  που εδρεύει στη Βουλιαγμένη της ΠΕ Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων από έσοδα που εισπράττει ο Οργανισμός για υπηρεσίες που παρέχει σε ωφελούμενους έναντι αντιτίμου, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Αντισφαίριση  και εξειδίκευση σε Προγράμματα Αεροβικής Γυμναστικής ή pilates, Βουλιαγμένη Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ενόργανη και Ρυθμική Γυμναστική  και εξειδίκευση σε Προγράμματα Αεροβικής Γυμναστικής ή pilates, Βουλιαγμένη Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Πετοσφαίριση  και εξειδίκευση σε pilates & ΤΡΧ, Βουλιαγμένη Αττικής

1ΠΕ Θεατρολόγος , Βουλιαγμένη Αττικής

1ΠΕ Εικαστικών Τεχνών (ΑΣΚΤ) , Βουλιαγμένη Αττικής

1ΤΕ Μουσικός με ειδικότητα Κιθάρα , Βουλιαγμένη Αττικής

1ΤΕ Μουσικός με ειδικότητα Πιάνο, Βουλιαγμένη Αττικής

1ΔΕ Αγιογράφος, Βουλιαγμένη Αττικής

1ΔΕ Χοροδιδάσκαλος Λάτιν – Χορών, Βουλιαγμένη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση συμμετοχής – έντυπο με κριτήρια επιλογής, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά Μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ)» Δ. Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη Αττικής.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e–mail δεν θα γίνονται δεκτές.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2020772, 213 2020773, 213 2020775 & 213 2020771.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-12-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.30π.μ.-14.30μ.μ.)

25) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης» : Πρόσληψη 26 ατόμων

Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης» (ΔΕΠΠΑΘ), που εδρεύει στη Θέρμη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018 – 2019, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ενόργανη Γυμναστική, Θέρμη Θεσσαλονίκης

3ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στους Ελληνικούς Χορούς, Θέρμη Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στον Κλασικό Αθλητισμό, Θέρμη Θεσσαλονίκης

5ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στις Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης

3ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, Θεραπευτική Γυμναστική, Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Ειδικές Παθήσεις, Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς, Θέρμη Θεσσαλονίκης

5ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Πετοσφαίριση, Θέρμη Θεσσαλονίκης

3ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο, Θέρμη Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κωπηλασία, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης» (ΔΕΠΠΑΘ), Καραολή Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 463423, 2310 461655 & 2310 464166.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2018 έως και 13-12-2018, (Δευτέρα έως Σάββατο, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Πηγή: aftodioikisi

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop