Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

19 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες εγκρίσεις για την πρόσληψη 19 εποχικά εργαζομένων εξέδωσε το ΑΣΕΠ για τέσσερις Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ

Δεκατέσσερις θέσεις κατανέμονται στην Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου, μία θέση στην Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Αττική, και από δύο στις Διευθύνσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πάτρα) και Νησιών (Κως). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να διαθέτουν τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα επιλεγούν από τέσσερις ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ, εκ των οποίων τρεις κατηγορίας ΔΕ και μία ΠΕ, και θα συνάψουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.

Τις επόμενες ημέρες ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να εκδώσει τα επίσημα κείμενα των προκηρύξεων, προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων, διάρκειας 10 ημερών. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Υπολογίστε τα μόρια σας

 

Πηγή: Workenter

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop