Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

18 νέες προσλήψεις στο υπ. Εργασίας

Στην πρόσληψη 18 υπαλλήλων κινείται το υπουργείο Εργασίας.

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών.

Οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα: ΥΕ Φυλάκων.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως; ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του υπουργείου.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση.

 

Ολόκληρη η προκήρυξη

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop