Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Νέες αιτήσεις για 124 μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό

Αρχίζει από σήμερα Δευτέρα, η υποβολή αιτήσεων από πτυχιούχους ΑΕΙ για νέες μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ειδικότερα, σήμερα Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου ξεκινά  η υποβολή αιτήσεων για υποψήφιους απόφοιτους Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και Νομικών Σχολών της χώρας.

Οι 124 μόνιμες προσλήψεις που ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα απευθύνονται στο σύνολό τους σε πτυχιούχους 40 σχολών και τμημάτων ΑΕΙ της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για 106 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Λιμενικό από αποφοίτους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και Οικονομικών Σχολών.

Στις νέες προκηρύξεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ, μπορούν να διεκδικήσουν μία μόνιμη θέση υποψήφιοι με πτυχία Οικονομικών, Νομικών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

Δείτε αναλυτικά όλα τα τμήματα τα πτυχία των οποίων κατοχυρώνουν συμμετοχή στις προκηρύξεις:

Οικονομικού - Βαθμός Ανθυποπλοίαρχου ΛΣ - ΕΛΑΚΤ

Για τις προσλήψεις Οικονομικού - Βαθμός Ανθυποπλοίαρχου ΛΣ - ΕΛΑΚΤ  οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπρόσθετα να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα.

Συμμετέχουν απόφοιτοι των εξής τμημάτων:

 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 • Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 • Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νομικού - Βαθμός Ανθυποπλοίαρχου ΛΣ - ΕΛΑΚΤ

Το νέο προσωπικό θα διοριστεί με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ - ΕΛΑΚΤ. Για την πλήρωση στις παραπάνω θέσεις εργασίας οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.

Συμμετέχουν:

 • Νομικής (Αθήνα) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • Νομικής (Θεσσαλονίκη) - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Νομικής (Κομοτηνή) - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αιτήσεις από 28/11/2022

Αξιωματικοί Ε.Ν - Ειδικότητες Κυβερνήτη και Μηχανικού

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με σύστημα μοριοδότησης και εκτός Πανελλαδικών εξετάσεων με την ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού.

 • Πτυχιούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων
 • Πτυχιούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών

Τεχνικού - Βαθμός Ανθυποπλοίαρχου ΛΣ - ΕΛΑΚΤ

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) συνολικά δέκα (10) Αξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Τεχνικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα νέα στελέχη θα επιλεγούν από αποφοίτους Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών.

Συμμετέχουν:

Α. Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί

 • (1) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 • (2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
 • (3) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • (4) Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Β. Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί

 • Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

Γ. Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

 • (1) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • (2) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 • (3) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • (4) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • (5) Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

Δ. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανε-πιστημίου Θεσσαλονίκης
 • (2) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ-σαλίας
 • (3) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 • (4) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • (5) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 • (6) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
 • (7) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ε. Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί

 • Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 • (2) Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • (3) Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΤ. Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

 • Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πα-τρών
 • (2) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • (3) Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)

Αιτήσεις από 28/11/2022

Δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop