Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υποτροφία για σπουδές στο εσωτερικό

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ» για το διορισμό ως υποτρόφου ενός (01) φοιτητή ή φοιτήτριας της Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της χώρας, καταγόμενου από το Λεβίδι Αρκαδίας για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον οι κατάλληλες για τη διενέργεια του διαγωνισμού αίθουσες είναι διαθέσιμες, διαφορετικά σε γειτονικά Εκπαιδευτήρια και από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940.

Το ποσό της υποτροφίας είναι διακόσια πενήντα (250) Ευρώ το μήνα και καταβάλλεται για εννέα (09) μήνες το χρόνο. Η δε καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από 1-10-2012 και διαρκεί ως το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτά, εφόσον η ετήσια επίδοσή του είναι καλή, δηλ. επιτυγχάνει τουλάχιστον στα 3/4 των μαθημάτων σε κάθε εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού έτους που φοιτά, διαφορετικά η υποτροφία διακόπτεται.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 29η Αυγούστου 2013 και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση, πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop