Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εξέλιξη Εισαγωγικών Εξετάσεων για την Εισαγωγή Νέων Σπουδαστών και Σπουδαστριών

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών δημιούργησε αυτήν τη σελίδα, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των νέων σπουδαστών και σπουδαστριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

Ο χρονολογικός αυτός πίνακας θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε με σαφήνεια το τρέχον στάδιο αλλά και τις ακριβείς ημερομηνίες των επόμενων βημάτων.

Ημερομηνία

Ενέργεια

Στάδιο Ολοκλήρωσης

9 Μαΐ 2016

Δημοσίευση Διαγωνισμού από ΓΕΕΘΑ

ολοκληρώθηκε

έως
  20 Μαΐ 2016

Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων

σε εξέλιξη

         -

Έλεγχος Αιτήσεων Υποψηφίων

      σε εξέλιξη

  8 Ιουν 2016

Ανακοίνωση Ελλείψεων Αιτήσεων Υποψηφίων

   σε αναμονή

        έως
15 Ιουν 2016

Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών Υποψηφίων

   σε αναμονή

24 Ιουν 2016

Ανακοίνωση Δεκτών Υποψηφίων προς συνέχεια των εξετάσεων

   σε αναμονή

24 Ιουν 2016

Ανακοίνωση Προγράμματος Προκαταρκτικών Εξετάσεων

   σε αναμονή

        -

Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ)

   σε αναμονή

        -

Ανακοίνωση επιτυχόντων εισακτέων

   σε αναμονή

        -

Κατάταξη επιτυχόντων

   σε αναμονή

        -

Ορκωμοσία

   σε αναμονή

Η Σχολή, για την βοήθεια των υποψηφίων, έχει συντάξει έναν αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση της αίτησης των υποψηφίων. Ο οδηγός αυτός είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα της Σχολής, το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων, στα τηλέφωνα : 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632. (περισσότερα για την επικοινωνία με τη Σχολή εδώ)

Σημαντικό!

  • Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το έτος 2016-2017, παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εγκύκλιο εισαγωγής και ειδικά τα χρονικά όρια αποστολής δικαιολογητικών, προκειμένου να αποφευχθούν αποκλεισμοί υποψηφίων για εκπρόθεσμη υποβολή τους.
  • Όλη η ενημέρωση για την εξέλιξη και τις διαδικασίες των εισαγωγικών εξετάσεων που παρέχεται στο smy.army.gr, αφορά μόνο τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει σαν Σχολή πρώτης προτίμησης τη Σ.Μ.Υ.
  • Όσοι έχουν δηλώσει άλλη Στρατιωτική Σχολή σαν πρώτη τους επιλογή, έστω και εάν είναι υποψήφιοι και για τη ΣΜΥ, θα πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα από τη Σχολή εκείνη την οποία και δήλωσαν σαν Σχολή 1ης προτίμησης.

 

Δες επίσης

Ηλικία Υποψηφίων

Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Διευκρινιστική Οδηγία για τα πεδία της ΣΜΥΝ

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop