Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συνοδευτική Επιστολή Βιογραφικού Σημειώματος: Πόσο Απαραίτητη Είναι;

Πριν τη σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση και τη θέση για την οποία υποβάλλουμε υποψηφιότητα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να απευθύνουμε σωστά την επιστολή μας. Το περιεχόμενό της θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στην αιτούμενη θέση εργασίας, ώστε να είναι σαφές ότι δεν έχουμε στείλει την ίδια επιστολή και σε άλλον εργοδότη. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε στην επιστολή πληροφορίες για την εταιρεία που απευθυνόμαστε, δείχνει ότι διαθέτουμε πνεύμα πρωτοβουλίας και υψηλό αίσθημα ευθύνης, καθώς και ότι ενδιαφερόμαστε για την θέση εργασίας.

Ο εν δυνάμει εργοδότης σχηματίζει την πρώτη του εντύπωση από το περιεχόμενο της συνοδευτικής επιστολής, λαμβάνοντας στη συνέχεια την απόφαση να επενδύσει τον χρόνο του, καλώντας μας σε συνέντευξη. Για το λόγο αυτό, το περιεχόμενο της επιστολής θα πρέπει να είναι επικεντρωμένο στις δεξιότητες και στην επαγγελματική εμπειρία που αναφέρονται λεπτομερώς στο βιογραφικό μας. Στο σώμα της επιστολής συσχετίζουμε τα προσόντα μας με εκείνα που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης. Με τον τρόπο αυτό δείχνουμε ότι όχι μόνο διαβάσαμε διεξοδικά την περιγραφή της θέσης αλλά ότι τα προσόντα μας ανταποκρίνονται σε αυτή.

Η έκταση της συνοδευτικής επιστολής δε θα πρέπει να υπερβαίνει τη μια σελίδα για να διευκολύνει τον αναγνώστη να εστιάσει στα σημαντικά σημεία. Ιδανικά αποτελείται από τρεις παραγράφους. Στην πρώτη παράγραφο παρουσιάζονται στοιχεία για τη θέση και όσα μπορούμε να προσφέρουμε. Στη δεύτερη παράγραφο παρουσιάζουμε δεξιότητες και προσωπικές αρετές σε σχέση με τα κριτήρια περιγραφής της θέσης, απαντώντας στο ερώτημα του αναγνώστη «Γιατί να σε προσλάβω;». Στην τελευταία παράγραφο ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώθηκε στην ανάγνωση της επιστολής και ενθαρρύνουμε τον αναγνώστη να μας καλέσει σε συνέντευξη. Για παράδειγμα μπορούμε να κλείσουμε την επιστολή μας με την φράση: «Εσωκλείω το βιογραφικό μου σημείωμα, από το οποίο μπορείτε να αξιολογήσετε τις σπουδές και τα προσόντα μου, ελπίζοντας να μου δώσετε την ευκαιρία για μια συνέντευξη μαζί σας». Σημειώνεται ότι η συνοδευτική επιστολή είναι υπογεγραμμένη ιδιοχείρως και όχι σε φωτοτυπία.

Συνοψίζοντας, κατά τη σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής θα πρέπει να θυμόμαστε ότι παρουσιάζουμε τον εαυτό μας ως ένα «προϊόν», το οποίο είναι σημαντικό για την επιχείρηση. Ο παραλήπτης της επιστολής κερδίζει χρόνο, διότι με μια ανάγνωση θα έχει αποκτήσει μια εικόνα για τα προσόντα και τις σπουδές μας.Δρ. Μαρία Καθαράκη
Επιχειρησιακή Ερευνήτρια, MSc, Ph.D

 

 

 

 

  

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop