Πώς θα κινηθούν οι βάσεις, μετά τα στατιστικά

Η ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων των Πανελλαδικών ξεκαθάρισε περισσότερο το τοπίο στις βάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι τάσεις διαμορφώνονται ως εξής:

1. Ανθρωπιστικών νομικών και κοινωνικών επιστημών

Νεότερες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Τώρα που έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για να δούμε πώς θα κινηθούν οι βάσεις.

Σύμφωνα, λοιπόν, με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», οι προβλέψεις σχετικά με τις βάσεις στα πέντε πεδία έχουν ως εξής:

1. Ανθρωπιστικών νομικών και κοινωνικών επιστημών

Στο τυπογραφείο η προκήρυξη 186 θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

 

Μηχανογραφικό: ερωτήσεις-απαντήσεις για τη συμπλήρωσή του

 Αυτές είναι οι ερωτήσεις-απαντήσεις για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, τις οποίες έδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου;

Το μηχανογραφικό δελτίο δεν είναι δελτίο προβλέψεων. Είναι δελτίο καταγραφής προτιμήσεων. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να έχει ένα και μοναδικό γνώμονα κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Να επιλέξει το σύνολο των σχολών που τον ενδιαφέρουν χωρίς να εξαιρεί καμία και να τις βάλει στη σειρά προτίμησης που θα τις έβαζε εάν μπορούσε να μπει σε όλες εξ αυτών.

Στρατιωτικές Σχολές: πρόγραμμα εξετάσεων και δεκτοί υποψήφιοι

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, καθώς και η ονομαστική κατάσταση των δεκτών υποψηφίων για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το 2017).

Στην ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων που κατέθεσαν δικαιολογητικά στη ΣΜΥ, εμφανίζεται η ομάδα όπου έχουν ενταχθεί για τις προκαταρκτικές εξετάσεις καθώς και η ημερομηνία πρώτης παρουσίασης, σύμφωνα με το smy.army.gr.

Πανελλαδικές: Πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Μετά το τέλος των Πανελλαδικών, η αγωνία των υποψηφίων, όπως είναι φυσικό, έχει στραφεί στο πού θα κυμανθούν οι βάσεις.

Ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Μία από αυτές αναδημοσιεύουμε εδώ, συγκεκριμένα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος». Σύμφωνα με αυτές έχουμε τα εξής:

1. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υγιεινή: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα "Υγιεινή", όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

Αρχές επεξεργασίας τροφίμων και ποτών: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

ΘΕΜΑ Α

Α1.

Α: Σωστό

Β: Λάθος

Γ: Λάθος

Δ: Σωστό

Ε: Λάθος

A2.

1:ε (επίκρανση ελιών), 2:γ (χρωστική), 3:α (παράγοντας ωρίμανσης),4: β (αμινοξύ), 5: στ (πολυσακχαρίτης)

ΘΕΜΑ Β

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

Χημεία: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα της Χημείας, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

Λατινικά: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα των Λατινικών, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 Α1. Νόμισε ότι ερχόταν προς αυτόν άνθρωπος με πελώριο μέγεθος και με βρόμικο πρόσωπο, όμοιος με εικόνα νεκρού. Αυτόν μόλις ο Κάσσιος είδε, φόβος τον έπιασε και θέλησε να πληροφορηθεί το όνομά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας.

Μεταφορά φορτίων: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Μεταφορά Φορτίων, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς

ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σ

β. Λ

γ. Σ

δ. Σ

ε. Λ

Α2. 1→ γ, 2→, 3→ α, 4→ στ , 5→ β

ΘΕΜΑ B

B1. σελ.261-262

B2. σελ. 264

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. σελ. 329-330

Γ2. σελ.261

ΘΕΜΑ Δ

Ψηφιακά συστήματα: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

 

 ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σ σελ.70

β. Λ σελ. 76

γ. Λ σελ. 184

δ. Σ σελ. 159

ε. Σ σελ. 261

Α2. 1→ β, 2→ στ, 3→ε, 4→ γ, 5→ α

 

ΘΕΜΑ B

B1. ΔΜ σελ. 96

B2. ΨΗΦΙΑΚΑ σελ. 130-131, 140

B3. ΔΜ σελ. 87, 88

 

ΘΕΜΑ Γ

Προγραμματισμός υπολογιστών: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

 ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος

 

Α2. 1.στ 2. γ 3. δ 4. α 5. β

 

Α3.

α. 2 3 4 5 6 7 8 9

β. 2 5 8

γ. abcabc

Φυσική: οι απαντήσεις

Δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Φυσικής, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

ΑΕΠΠ: οι απαντήσεις

Δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα ΑΕΠΠ, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

 

Ιστορία: οι απαντήσεις

Δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Ιστορίας, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 ΘΕΜΑ Α1

Α. Εκλεκτικοί: Σχολικό, σ.77: «Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1862 προέκυψαν νέα πολιτικά κόμματα. Ένα απ’ αυτά, με μικρότερη απήχηση, ήταν και οι Εκλεκτικοί, μια ετερόκλητη παράταξη […] σταθερότερες κυβερνήσεις».

Νεοελληνική Γλώσσα (ΕΠΑΛ): Απαντήσεις θεμάτων

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

Η μαθητεία και η σημασία της

Η μαθητεία αποτελεί ιδιαίτερη μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία συνιστά σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση. Πρόκειται για συνδυασμό εργασίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος προσφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στον επιχειρηματία και στον ασκούμενο.

Σχολή Αστυφυλάκων: Εισαγωγή και για υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Καθορίστηκε το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό.

Σελίδες