Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δεξιότητες και Βιογραφικό Σημείωμα

Η αναγνώριση της σημασίας που έχει η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προσωπική, αλλά και την επαγγελματική ζωή του προσώπου έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα αναπτυχθούν επιλεγμένες δεξιότητες. Ένας ενήλικας έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει τη βελτίωση ορισμένων από τις δεξιότητες που έχει, αν όχι όλων. Ωστόσο, όπως έχουμε επισημάνει σε άλλο σημείωμα, μεγαλύτερη σημασία έχει η λήψη των κατάλληλων μέτρων, προκειμένου οι δεξιότητες αυτές να αναπτυχθούν από την παιδική κιόλας ηλικία. Η δεύτερη παράμετρος αναφέρεται στην προβολή των δεξιοτήτων αυτών, ώστε να έχει κανείς περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας κατά τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.

Μιας και η πρώτη επαφή με τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο προσωπικού είναι το βιογραφικό σημείωμα, δεν θα πρέπει κανείς να περιμένει να τον καλέσουν σε συνέντευξη, ώστε να παρουσιάσει και αναπτύξει τότε τις δεξιότητές του. Αν το περιμένει αυτό, ίσως και να μη γίνει ποτέ. Διότι, για να κληθεί κάποιος σε συνέντευξη, θα πρέπει πρώτα το βιογραφικό του να κινήσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του υπευθύνου. Επομένως, για να γίνει αυτό, χρειάζεται να παρουσιαστούν πρώτα στο βιογραφικό κατά τρόπο κατάλληλο οι απαραίτητες δεξιότητες.

Αν κάποιος ήδη έχει κάποια εργασιακή εμπειρία, αυτό είναι σχετικά απλό να γίνει, αφού θα βασιστεί στη μέχρι εκείνη τη στιγμή επαγγελματική πορεία του και θα έχει υλικό για να τεκμηριώσει τις δεξιότητες που θα παρουσιάσει. Αν όμως έχει μόλις πάρει το πτυχίο του, οπότε η εργασιακή εμπειρία του είναι μικρή, αν έχει καθόλου, τότε αντιμετωπίζει το πρόβλημα του πώς να πείσει ότι κατέχει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε να παρουσιάσει τις απαιτούμενες δεξιότητες με τέτοιον τρόπο, προκειμένου να πείσει ότι, παρά την απουσία εργασιακής εμπειρίας, αξίζει τη θέση αυτή.

Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες, αυτές δηλαδή που προσέχουν περισσότερο οι εργοδότες; Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Kent αυτές είναι: λεκτική επικοινωνία, ομαδική εργασία, επίγνωση κατάστασης της εταιρίας ή του οργανισμού, ανάλυση και έρευνα, πρωτοβουλία/αυτοπαρακίνηση, δυναμισμό, γραπτή επικοινωνία, σχεδιασμός και οργάνωση, ευελιξία, διαχείριση χρόνου.

Θα πρέπει, επομένως, να ξεκινήσει κανείς σημειώνοντας τις δεξιότητες που έχει. Αυτό, για καλύτερα ενδεχομένως αποτελέσματα, μπορεί να το κάνει με τη βοήθεια κάποιου άλλου (αν δεν επιθυμεί να συμβουλευτεί έναν επαγγελματία, οπότε θα ακολουθήσει απλώς τις υποδείξεις του). Ο λόγος είναι ότι μερικές φορές ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε κάποια δεξιότητα που έχουμε ή δεν μπορούμε να σκεφτούμε πώς να τεκμηριώσουμε μια δεξιότητες που έχουμε.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να τις παραθέσει στο βιογραφικό. Πώς όμως μπορεί αυτό να γίνει; Μια γενική κατεύθυνση είναι να δοθούν οι κατάλληλες πληροφορίες. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί, π.χ., να παραθέσει κανείς απλώς τις δεξιότητες που διαθέτει. Χρειάζεται και να παρουσιάσει «αποδείξεις» ότι τις διαθέτει. Για παράδειγμα, στις διοικητικές ή οργανωτικές δεξιότητες να αναφέρει σχετική δραστηριότητα σε κάποια ομάδα ή σύνδεσμο κτλ. Από την άλλη, μπορεί απλώς να παραθέσει τα «γεγονότα» ή τις «αποδείξεις» για τις δεξιότητές του, χωρίς να αναφέρει τις ίδιες τις δεξιότητες. Έτσι, αν, π.χ.,  ο εργοδότης διαβάσει ότι ο υποψήφιος για δύο χρόνια ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή κάποιων εκδηλώσεων, αμέσως θα αντιληφθεί τις οργανωτικές του δεξιότητες.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να γραφτούν ψέματα στο βιογραφικό. Ο λόγος είναι απλός: αν δεν κατέχει τις συγκεκριμένες δεξιότητες, αυτό θα γίνει αντιληπτό αμέσως μόλις του ζητήσουν να αναλάβει μια εργασία που απαιτεί τις δεξιότητες αυτές. Και τότε καμία δικαιολογία δεν θα τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. Επιπλέον, θα τεθούν υπό αμφισβήτηση και πολλά άλλα στοιχεία του βιογραφικού του, τα οποία δεν έχουν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ελεγχθεί.

 

Μιχάλης Κατσιμίτσης, PhD

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop