Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ενέργειες μετά τη συνέντευξη: Σημαντικό βήμα στη επιτυχία

Η συνέντευξη αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής προσωπικού και ίσως είναι το κρισιμότερο στάδιο στην προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας. Τα λίγα λεπτά που διαρκεί συνήθως μια συνέντευξη μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση της καριέρας του υποψηφίου. Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι ασχολούνται αποκλειστικά ή κυρίως με την υποστήριξη στο μέγιστο βαθμό της υποψηφιότητάς τους πριν από τη συνέντευξη, εξίσου σημαντικές είναι οι ενέργειες μετά τη διενέργεια της συνέντευξης. Οι συγκεκριμένες ενέργειες θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες, να εντάσσονται σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια και να προσαρμόζονται ανάλογα με την κουλτούρα της συγκεκριμένης εταιρίας και τις οδηγίες ή πληροφορίες που έχουν δοθεί κατά τη συνέντευξη.

Κατ' αρχάς, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής είναι πολύ σημαντική. Εάν στη συνέντευξη ο υποψήφιος ενημερωθεί για τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει η εταιρία (π.χ. αν η εταιρία επικοινωνεί με όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτως αποτελέσματος, πότε και με ποιον τρόπο κ.ά.) ο υποψήφιος θα πρέπει να σεβαστεί αυτό το σχεδιασμό και να περιμένει. Ωστόσο, εάν η πληροφορία αυτή δεν δοθεί, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εκμαιεύσει πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής, ερωτώντας τους αξιολογητές, π.χ., εάν και πότε μπορεί να τηλεφωνήσει στην εταιρία προκειμένου να ενημερωθεί. Στην περίπτωση αυτή, καλό είναι ο υποψήφιος να φροντίσει να τηλεφωνήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το ενδιαφέρον είναι πολύ πιθανόν να εκτιμηθεί, αν δεν είναι πιεστικό. Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι εταιρίες που δεν φροντίζουν να τηρήσουν τους στοιχειώδεις κανόνες σεβασμού απέναντι στους αξιολογούμενους, όπως είναι η ενημέρωση για την έκβαση της υπόθεσης.

Εξίσου σημαντική είναι και η ευχαρίστηση των αξιολογητών για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που δόθηκε στον υποψήφιο προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία της συνέντευξης. Εξάλλου, ακόμα κι εάν ο υποψήφιος δεν επιλεγεί τελικά, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο στο μέλλον να έχει και άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις από την εταιρία. Ωστόσο, εκτός από τη δυνατότητα που έχουν όλοι οι υποψήφιοι να ευχαριστήσουν τους αξιολογητές -διά ζώσης- μετά το τέλος της συνέντευξης, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως η αποστολή ενός επαγγελματικά διατυπωμένου afterinterview, fax ή e-mail. Η αποστολή κάποιας εορταστικής κάρτας, αν η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε κοντά σε περίοδο εορτών, το πιθανότερο είναι να δημιουργήσει θετική εντύπωση. Το ίδιο ισχύει για την αποστολή μιας πρόσκλησης για κάποια επαγγελματική εκδήλωση, ομιλία ή γεγονός στο οποίο κατά κάποιον τρόπο ο υποψήφιος συμμετέχει ή έχει άμεση πρόσβαση. Σε αυτή την περίπτωση το θέμα θα πρέπει οπωσδήποτε να σχετίζεται με τα επιχειρηματικά δρώμενα εν γένει, τον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρίας στην οποία εργάζεται ο αξιολογητής ή με τα ενδιαφέροντά του (π.χ. θέματα ανθρωπίνου δυναμικού αν εργάζεται σε αυτό το τμήμα).

Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος θα πρέπει να προετοιμαστεί ψυχολογικά τόσο για την επιτυχή όσο και για την ανεπιτυχή έκβαση μιας συνέντευξης. Στη δεύτερη περίπτωση δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται και να βγάζει αρνητικά συμπεράσματα για τον εαυτό του. Τέλος, θα πρέπει να αρχίσει να προσεγγίζει αμέσως άλλες ευκαιρίες. Μια αποτυχημένη προσπάθεια δεν είναι το τέλος. Είναι μία νέα αρχή. 


Ανδρέας Ευθυμιόπουλος, Msc
Οικονομολόγος

 Σεμινάρια Φεβρουαρίου - Ψυχολογία, Αυτοαποτελεσματικότητα

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop