Αναζήτηση Σπουδών ανά Επάγγελμα με Ζήτηση

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε 185 τίτλους σπουδών από Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, για όλα τα επίπεδα σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο, Δίπλωμα, ΙΕΚ Δημόσιο και Ιδιωτικό), οι οποίοι οδηγούν σε 38 επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη και ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου (π.χ. Βιολογία κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Κατηγορία».

Αν επιθυμείτε να αναζητήσετε σπουδές για συγκεκριμένο επάγγελμα, επιλέξτε ένα από αυτά που προσφέρονται στο μενού «Επάγγελμα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο πτυχίου».

 Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Χώρα Επάγγελμα
Lezioni tradizionali Accesso Libero Chimica University of Modena and Reggio Emilia Πτυχίο Ιταλία
Dottorato in Informatica University of Torino Διδακτορικό Ιταλία
Ingegneria dell'innovazione industriale [cl. 36/S] University of Udine Μεταπτυχιακό Ιταλία
Lezioni tradizionali Accesso Libero Ingegneria Elettronica University of Modena and Reggio Emilia Πτυχίο Ιταλία
Architectural Planning University of Napoli Federico II Πτυχίο Ιταλία Αρχιτέκτονας
Chimie et Matériaux Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis Πτυχίο Γαλλία
Conservation of environmental and architectural heritage University of Cagliari Μεταπτυχιακό Ιταλία Αρχιτέκτονας
Environmental engineering University of Trento Διδακτορικό Ιταλία
Génie Civil Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis Διδακτορικό Γαλλία
Τμήμα Χημείας Παν/μιο Αθηνών Πτυχίο Ελλάδα Χημικός
Access-Computer Aided Mechanical and Manufacturing Engineering Dublin City University - Faculty Of Engineering and Computing Μεταπτυχιακό Αγγλία
Accountancy University of Aberdeen - University of Aberdeen Business School Μεταπτυχιακό Αγγλία
Accountancy University of Stirling Πτυχίο Αγγλία
Accounting University of Indianapolis Πτυχίο Ελλάδα Λογιστής-Φοροτεχνικός
Accounting & Finance ICBS Μεταπτυχιακό Ελλάδα Λογιστής-Φοροτεχνικός
Accounting Professions University of Torino Μεταπτυχιακό Ιταλία
Acoustical Engineering University of Southampton Πτυχίο Αγγλία
Adult Nursing Bournemouth University Πτυχίο Αγγλία
Adult, Child or Mental Health Nursing Graduate Entry Diploma City University - Nursing and Midwifery Μεταπτυχιακό Αγγλία
Advanced Chemical Engineering Imperial College London - Department of Chemical Engineering and Chemical Technology Μεταπτυχιακό Αγγλία
Advanced Chemical Methods University of Torino Μεταπτυχιακό Ιταλία
Advanced Educational Practice (Special Educational Needs) Liverpool John Moores University - Faculty of Education, Community and Leisure Μεταπτυχιακό Αγγλία
Advanced Master degree in Nanotechnology Université Libre de Bruxelles Μεταπτυχιακό Βέλγιο
Advanced Master in Health Care Data Management Université de Liège Μεταπτυχιακό Βέλγιο
Advanced Master in Health Care Data Management Université de Liège Μεταπτυχιακό Βέλγιο
Aeronautical Engineering University of Palermo Πτυχίο Ιταλία
Aeronautical, Automotive, Mechanical and Civil Engineering City University - Civil Engineering Μεταπτυχιακό Αγγλία
Animal Biology University of Gloucestershire Πτυχίο Αγγλία Βιοτεχνολόγος
Applied Chemistry Northumbria University Πτυχίο Αγγλία
Applied Chemistry University of Kent Πτυχίο Αγγλία
Applied Computing University of Dundee Πτυχίο Αγγλία
Applied Mechanics University of Brescia Διδακτορικό Ιταλία
Applied Nursing and Social Work Sheffield Hallam University Πτυχίο Αγγλία
Architectural Composition University of Napoli Federico II Διδακτορικό Ιταλία Αρχιτέκτονας
Architectural Design University of Greenwich Πτυχίο Αγγλία Αρχιτέκτονας
Architectural Eng with Yr in Europe (France) Cardiff University Πτυχίο Αγγλία
Architectural History and Theory University of Bath - Department of Architecture and Civil Engineering Μεταπτυχιακό Αγγλία Αρχιτέκτονας
Architecture Graz University of Technology Πτυχίο Αυστρία Αρχιτέκτονας
Architecture Université Libre de Bruxelles Πτυχίο Βέλγιο Αρχιτέκτονας
Architecture University of Innsbruck Μεταπτυχιακό Αυστρία Αρχιτέκτονας

Σελίδες