Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Ελλάδα ΜSc in Organisational Psychology IST Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Ελλάδα Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Μαθηματικών
Ελλάδα Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Χημείας/Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ελλάδα Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων/Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών /Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό
Ελλάδα Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων/Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών /Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό
Ελλάδα Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων/Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών /Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό
Ελλάδα ΠΜΣ Άσκηση & Ποιότητα Ζωής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες αθλητισμού Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ελλάδα Ραδιοφαρμακευτική Χημεία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Ελλάδα Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Μαθηματικών
Ελλάδα Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Διαπανεπιστημιακό/Διατμηματικό
Ελλάδα Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό AEI Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Ελλάδα Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες/Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας και Εφαρμογές Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Χημείας
Ελλάδα Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες/Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Τροφίμων & ποτών Τμήμα Χημείας
Ελλάδα Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες/Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία - Μικροβιακή Βιοτεχνολογία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Χημείας
Ελλάδα Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες/Χημεία Νέων Υλικών-Πολυμερή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Χημείας
Ελλάδα Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες/Χημική, Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία - Προσομοίωση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Χημείας
Γαλλία "Biologie-Santé" (BS) Le Collège doctoral Nantes Atlantique Διδακτορικό Επιστήμες Υγείας
Γαλλία "Cognition, Education, Interactions" (CEI) Le Collège doctoral Nantes Atlantique Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία "Droit, Economie-Gestion, Sociétés, Territoires" (DEGEST) Le Collège doctoral Nantes Atlantique Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία "Matière, Molécules Matériaux en Pays de la Loire" (3MPL) Le Collège doctoral Nantes Atlantique Διδακτορικό Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία "Sciences et Technologies de l'Information, Mathématiques" (STIM) Le Collège doctoral Nantes Atlantique Διδακτορικό Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία "Sciences pour l'Ingénieur, Géosciences, Architecture" (SPIGA) Le Collège doctoral Nantes Atlantique Διδακτορικό κατασκευών και αρχιτεκτονικής
Γαλλία "Végétal, Environnement, Nutrition, Agroalimentaire, Mer"  (VENAM) Le Collège doctoral Nantes Atlantique Διδακτορικό Περιβάλλον-Ενέργεια
Ελλάδα "Αγροχημεία - Βιολογικές Καλλιέργειες" Ήπειρος Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Ελλάδα "Αγροχημεία - Βιολογικές Καλλιέργειες" Λάρισα Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Ελλάδα "Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες" Ήπειρος Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Ελλάδα "ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ" Χαλκίδα Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Γεωπονικές Επιστήμες Αυτοματισμού
Ελλάδα "Γεωργία και Περιβάλλον" Ήπειρος Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Ελλάδα "Δι.Χη.Ν.Ε.Τ." - Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ελλάδα "Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική" Κρήτη Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής
Ελλάδα "Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική" (MSc in Business Economics, Finance and Banking) Κρήτη Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής,
Ελλάδα 'ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ'. Λάρισα Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Αγγλία (E) Business Administration - Medway - Bite University of Greenwich Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Art and Design University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Biology University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Biology University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Chemistry University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Dance University of Brighton - Chelsea School Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Design and Technology University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Αγγλία (Secondary) Design and Technology (2 year) University of Brighton - School of Education Μεταπτυχιακό Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες

Σελίδες