Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Αγγλία Studentships University of Oxford - Gray Institute for Radiation Oncology and Biology Διδακτορικό Επιστήμες αθλητισμού
Γαλλία Systèmes de droit contemporains et diversité culturelle Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8  Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Κύπρος TOURISM MANAGEMENT College of Tourism & Hotel Management Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες TOURISM MANAGEMENT
Κύπρος TRAVEL AND TOURISM ADMINISTRATION College of Tourism & Hotel Management Δίπλωμα Οικονομικές Επιστήμες TRAVEL AND TOURISM ADMINISTRATION
Αγγλία Vertebrate Palaeontology University of Southampton - National Oceanography Centre, Southampton Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Αγγλία Veterinary Epidemiology- MSc (F/T) Royal Veterinary College - Royal Veterinary College Μεταπτυχιακό Επιστήμες Υγείας
Αγγλία Wild Animal Biology - MSc (F/T) Royal Veterinary College - Royal Veterinary College Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Αγγλία Wildlife Management and Conservation (MSc) University of Reading - School of Biological Sciences Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία  DIPLÔME INGENIEUR EAU ET ENVIRONNEMENT Université de Limoges Δίπλωμα Περιβάλλον-Ενέργεια
Γαλλία  DIPLÔME INGENIEUR MATERIAUX Université de Limoges Δίπλωμα Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία  DIPLÔME INGENIEUR MECATRONIQUE Université de Limoges Δίπλωμα Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία  Doctorat Chimie et Microbiologie de l'Eau Université de Limoges Διδακτορικό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία  Doctorat Génie Civil Université de Limoges Διδακτορικό Κατασκευών-Αρχιτεκτονικής
Γαλλία  Doctorat Matériaux Céramiques et traitements de surfaces Université de Limoges Διδακτορικό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία  DUT GENIE CIVIL Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Κατασκευών-Αρχιτεκτονικής
Γαλλία  DUT GENIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία  DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS LIMOGES Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία  DUT INFORMATIQUE Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence 3 Informatique Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence 3 Mathématiques Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence 3 Sciences du Vivant Biochimie, Biologie Moléculaire, Cellulaire et Génétique Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία  Licence 3 Sciences du Vivant Biologie des Organismes et des Populations Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence 3 Sciences du Vivant Biologie et Chimie de l'Environnement Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence 3 Sciences du Vivant Biologie Générale, Sciences de la Terre et de l'Univers Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence 3 Sciences du Vivant Médicaments-Santé-Distribution Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Θετικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence 3 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Spécialité Management du Sport Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Επιστήμες αθλητισμού
Γαλλία  Licence AES parcours Administration et Gestion de l'Entreprise Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence Histoire Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Πολιτισμικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence LEA Anglais - Allemand Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence LLCE Anglais Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence LLCE Espagnol Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence Professionnelle - Activités et techniques de communication : Intégration des dispositifs et des pratiques en formation ouverte et à distance Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence Professionnelle - Activités et techniques de communication : Servicetique Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence Professionnelle - Activités sportives : Tourisme et Loisirs Sportifs Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Επιστήμες αθλητισμού
Γαλλία  Licence Professionnelle - Aménagement du paysage : Aménagement Arboré et Forestier Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Περιβάλλον-Ενέργεια
Γαλλία  Licence Professionnelle - Productions animales : Génétique et Développement de l'Elevage Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Γεωπονικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence Professionnelle - Productions animales : Suivi global de l'élevage et de la transformation des produits animaux Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Γεωπονικές Επιστήμες
Γαλλία  Licence Professionnelle - Protection de l'Environnement : Diagnostic et Aménagement des Ressources en Eau Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Περιβάλλον-Ενέργεια
Γαλλία  Licence Professionnelle - Protection de l'Environnement : Traitement des Eaux Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Περιβάλλον-Ενέργεια
Γαλλία  Licence Professionnelle Assurance Banque Finance : Métiers de la Comptabilité & de la Gestion spécialité Fiscalité Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες

Σελίδες