Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Γαλλία • Master Histoire, parcours Développement culturel territorial Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Πολιτισμικές Επιστήμες
Γαλλία • Master Histoire-Géographie pour le second degré PREPARATION AU CAPES D'HISTOIRE GEOGRAPHIE Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Πολιτισμικές Επιστήμες
Γαλλία • Master Management, ingénierie des services et patrimoines immobiliers (MIPI) - parcours IUP Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Πολιτισμικές Επιστήμες
Γαλλία • Master Mathématiques et applications Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία • Master Patrimoine immatériel et information scientifique, technique et économique Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Πολιτισμικές Επιστήμες
Γαλλία • Master Physico-chimie de la matière et applications Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία • Master Physique des matériaux Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Γαλλία • Master Politiques urbaines intégrées dans l'espace euro-méditerranéen Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία • Master Stratégies Métropolitaines Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία • Master Systèmes de communications hautes fréquences Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία • Master Ville, services, usages Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία • Master Villes Durables Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Σελίδες