Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Ελλάδα Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό AEI Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ελλάδα Υδατοκαλλιέργειες Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό AEI Τροφίμων & ποτών Τμήμα Κτηνιατρικής
Ελλάδα Υδατοκαλλιέργειες και Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφομένων Υδροβίων Οργανισμών Ήπειρος Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας
Ελλάδα Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό AEI Επιστήμες Υγείας Κτηνιατρικής
Ελλάδα Υδραυλική Μηχανική Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό AEI Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών/Τομέας Υδραυλικών Έργων
Ελλάδα Υπάλληλος Αεροδρομίου ΑΚΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Άλλο
Ελλάδα Υπάλληλος μπαρ HOTELIA ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΔΕΛΤΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΞΥΝΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΑΚΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου INTERGRAPHICS ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου HOTELIA ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου PRAXIS ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου Θέρμης ΙΕΚ (Δημόσιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου Κέρκυρας ΙΕΚ (Δημόσιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου Κηφισίας ΙΕΚ (Δημόσιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου Πειραιά ΙΕΚ (Δημόσιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου Χανίων ΙΕΚ (Δημόσιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπάλληλος υποδοχής και φιλοξενίας HOTELIA ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (catering Σίνδου ΙΕΚ (Δημόσιο) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (catering Χανίων ΙΕΚ (Δημόσιο) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Υπεύθυνος μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού (catering) HOTELIA ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (catering) Σερρών ΙΕΚ (Δημόσιο) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Υπεύθυνος προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης HOTELIA ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπεύθυνος προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπεύθυνος υποδοχής & φιλοξενίας INTERGRAPHICS ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπεύθυνος υποδοχής & φιλοξενίας ΞΥΝΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας 2ο Λάρισας ΙΕΚ (Δημόσιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας Κώ ΙΕΚ (Δημόσιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας Πύργου ΙΕΚ (Δημόσιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας Ρεθύμνου ΙΕΚ (Δημόσιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας Ρόδου ΙΕΚ (Δημόσιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Υποκριτική Θεάτρου - Κινηματογράφου ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Υποκριτική Θεάτρου - Κινηματογράφου Αμαρουσίου ΙΕΚ (Δημόσιο) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Υποκριτική Θεάτρου - Κινηματογράφου Ζακύνθου ΙΕΚ (Δημόσιο) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Υποκριτική Θεάτρου - Κινηματογράφου Χαϊδαρίου ΙΕΚ (Δημόσιο) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Υποκριτική Θεάτρου – Κινηματογράφου ΑΚΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Υπολογιστικά Μαθηματικά κα Πληροφορική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Μαθηματικών

Σελίδες