Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Ελλάδα Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών αγαθών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Πολιτισμικές Επιστήμες Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών αγαθών
Ελλάδα Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ελλάδα Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ελλάδα Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ελλάδα Τμήμα Κινηματογράφου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες Τμήμα Κινηματογράφου
Ελλάδα Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ Πειραιάς Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Αισθητικής - Ενδυσης Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ
Ελλάδα Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Κοινωνική Ανθρωπολογία
Ελλάδα Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Ελλάδα Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Ελλάδα Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
Ελλάδα Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Κόρινθος) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ελλάδα Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Κοινωνική Πολιτική
Ελλάδα Τμήμα Κοινωνιολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Κοινωνιολογία
Ελλάδα Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Κοινωνιολογίας
Ελλάδα Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Κοινωνιολογίας
Ελλάδα Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Πολιτισμικές Επιστήμες Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Λογιστική & Χρηματοικονομική
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πειραιά Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου (Πρέβεζα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας Θράκης (Καβάλα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Χαλκίδα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικης Ελλάδας (Μεσολόγγι) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πελλοπονήσου (Καλαμάτα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ελλάδα Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Λογοθεραπείας
Ελλάδα Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Λογοθεραπείας
Ελλάδα Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Μαθηματικών
Ελλάδα Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Μαθηματικών
Ελλάδα Τμήμα Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Μαθηματικών
Ελλάδα Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Μαθηματικών
Ελλάδα Τμήμα Μαθηματικών (Κατεύθυνση: Μαθηματικών) Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Μαθηματικών
Ελλάδα Τμήμα Μαθηματικών (Κατεύθυνση: Στατιστικής, Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών) Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Μαθηματικών
Ελλάδα Τμήμα Μαιευτικής Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Μαιευτικής
Ελλάδα Τμήμα Μαιευτικής Δυτική Μακεδονία (Πτολεμαΐδα ) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Μαιευτικής
Ελλάδα Τμήμα Μαιευτικής Θεσσαλονίκη Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Μαιευτικής

Σελίδες