Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Ελλάδα Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Γεωγραφίας
Ελλάδα Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Γεωλογίας
Ελλάδα Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Γεωλογίας
Ελλάδα Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Κύπρος Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ) Πτυχίο Εξωτερικού Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
Ελλάδα Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Πανεπιστήμιο Θράκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Ελλάδα Τμήμα γραφιστικής E.S.P. ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τμήμα Γραφιστικής (Κατεύθυνση Γραφιστική) ΤΕΙ Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες Τμήμα Γραφιστικής
Ελλάδα Τμήμα Γραφιστικής (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών) ΤΕΙ Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες Τμήμα Γραφιστικής
Ελλάδα Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δράμα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Ελλάδα Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Καρπενήσι) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Ελλάδα Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Δημόσια Διοίκηση
Ελλάδα Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας) ΤΕΙ Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Ελλάδα Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) (Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας) ΤΕΙ Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Ελλάδα Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Ελλάδα Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Σητεία) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας
Ελλάδα Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Επιστήμες Υγείας Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
Ελλάδα Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας
Ελλάδα Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσσαλονίκης
Ελλάδα Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ελλάδα Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτη Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΤΕΙ Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις:1.Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Διαχείριση πληροφοριακών Συστημάτων, 3.Μάρκετινγκ) ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας & Θράκης (Καβάλα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις:1.Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Διαχείριση πληροφοριακών Συστημάτων, 3.Μάρκετινγκ) Ιονίων Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΕΥΚΑΔΑ)
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις:1.Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Διοίκηση πληροφοριακών Συστημάτων) ΤΕΙ Ιονίων (Λευκάδα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις:1.Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ) Πειραιάς Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠ)
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις:1.Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ, 3. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων) ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Κρήτη Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα http://www.sdo.teicrete.gr/dep/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Κύπρος Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ) Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
Ελλάδα Τμήμα Διοίκησης Τραπεζικών & Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων IDEF Πτυχίο (Κολλέγιο) Οικονομικές Επιστήμες
Ελλάδα Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ελλάδα Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Ελλάδα Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής (Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Μαρούσι) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες, Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
Ελλάδα Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής (Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Μαρούσι) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες, Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
Ελλάδα Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Μαρούσι) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Τεχνολογικές Επιστήμες, Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας
Ελλάδα Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Μαρούσι) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής, Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής

Σελίδες