Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Ελλάδα Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Ελλάδα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
Ελλάδα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό AEI Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα των Αρχιτεκτόνων/Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό
Ελλάδα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό AEI Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ελλάδα Τεχνολογίες Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Ελλάδα Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία (Διοικητική υποστήριξη από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδα Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικές Επιστήμες Ψηφιακών Συστημάτων
Ελλάδα Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό AEI/Διδακτορικό AEI Θετικές Επιστήμες Τμήμα Φυσικής
Ελλάδα Τηλεπικοινωνίες, Σήματα και Δίκτυα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό AEI Τεχνολογικές Επιστήμες Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Ελλάδα Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης
Ελλάδα Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
Ελλάδα Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Ελλάδα Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θράκης (Ορεστιάδα) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Οικονομικές Επιστήμες Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ελλάδα Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσσαλονίκη Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Αισθητικής - Ενδυσης Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Ελλάδα Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Αισθητικής - Ενδυσης Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Ελλάδα Τμήμα Ανακαίνισης - Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισα Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Ανακαίνισης - Αποκατάστασης Κτιρίων
Ελλάδα ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Στρατιωτικές Σπουδές Στρατιωτικά Επαγγέλματα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Ελλάδα Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Γεωπονικές Επιστήμες Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Ελλάδα Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλα Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Ελλάδα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ελλάδα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ελλάδα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ελλάδα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ελλάδα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ελλάδα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ελλάδα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ελλάδα Τμήμα Ασιατικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Ασιατικών Σπουδών
Ελλάδα Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Αθήνας Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Ελλάδα Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Θεσσαλονίκη Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Ελλάδα Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα Τμήμα Βιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Βιολογίας
Ελλάδα Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Ελλάδα Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λάρισα) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Ελλάδα Τμήμα Γενικών Θετικών Επιστημών Κρήτη Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Τμήμα Γενικών Θετικών Επιστημών
Ελλάδα Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ελλάδα Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Φιλολογικές Επιστήμες Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ελλάδα Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθήνας Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα Θετικές Επιστήμες Γεωγραφίας

Σελίδες