Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Ελλάδα Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ΑΚΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Επιστήμες Υγείας
Ελλάδα Τεχνικός Κιν/νης Εικόνας - 3D Animation ΔΟΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας & Τηλεπικοινωνιών ΔΕΛΤΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας & Τηλεπικοινωνιών ΑΚΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας - Συστ. Επικ. ΔΟΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Βέροιας ΙΕΚ (Δημόσιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Λαγκαδά ΙΕΚ (Δημόσιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνης ΙΕΚ (Δημόσιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Φλώρινας ΙΕΚ (Δημόσιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Αιγίου ΙΕΚ (Δημόσιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Πύργου ΙΕΚ (Δημόσιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Χαλκίδας ΙΕΚ (Δημόσιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Αμαρουσίου ΙΕΚ (Δημόσιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Αχαρνών ΙΕΚ (Δημόσιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Βέροιας ΙΕΚ (Δημόσιο) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας Συστημάτων Επικοινωνιών ΚΟΡΕΛΚΟ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας & Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας & Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος ΞΥΝΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος ΑΚΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας(3D Animation) ΔΕΛΤΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τεχνικός Κινούμενης εικόνας, Ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας ΑΚΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας Κηφισίας ΙΕΚ (Δημόσιο) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας Νεάπολης ΙΕΚ (Δημόσιο) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας Χαϊδαρίου ΙΕΚ (Δημόσιο) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ΔΕΛΤΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ΞΥΝΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ΑΚΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης HOTELIA ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης PRAXIS ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ΒΕΡΓΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης 2ο Λάρισας ΙΕΚ (Δημόσιο) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Βέροιας ΙΕΚ (Δημόσιο) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Γρεβενών ΙΕΚ (Δημόσιο) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Λάρισας ΙΕΚ (Δημόσιο) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Νέων μουδανιών ΙΕΚ (Δημόσιο) Τροφίμων & ποτών
Ελλάδα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Πειραιά ΙΕΚ (Δημόσιο) Τροφίμων & ποτών

Σελίδες